KSIĄŻKI  I  MONOGRAFIE , LATA 1990- 2000

 

Edytorstwo

 

Baran J., Barnes A.J., Ilczyszyn M.M. and Ratajczak H., eds. "Spectroscopy of Solid State, Liquid Crystals, Phase Transitions and Related Phenomena", Special Issue, Journal of Molecular Structure, 1997, 325;

Baran J., Barnes A.J., Latajka Z. and Ratajczak H., eds. "Spectroscopy of Molecular Interactions, Molecular Recognition and Related Phenomena", Special Issue, Journal of Molecular Structure, 1997, 404 #1-2;

Barciszewski J., B. F. C. Clark „RNA Biochemistry and Biotechnology” Kluwer Academic Publishers, Dodrecht 1999.

Barnes A.J. and Ratajczak H., eds "Hydrogen Bonding - Experimental and Theoretical Studies", Special Issue of the Journal of Molecular Structure, 1997, 416, #1-3;.

Bielecki S., Tramper J, Polak , Progres in Biotechnology, Food Biotechnology, Amsterdam 2000.

Braithwaite E.R. and Haber J.  Molibdenium: an Outline of Chemistry and Uses” In Series „Studies In Inorganic Chemistry”, Vol. 19, Elsevier, Amsterdam, 1994,

Bruszewski B., red. "Chromatografia i inne techniki separacyjne w eko-analityce", Wyd.UMK, Toruń 1997;

Buczkowski B., (red) „Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle chemicznym”, Toruń 2000.

Czapliński A., red. "Węgiel Kamienny", Wyd.AGH, Kraków 1994;

Dąbrowski A., Ed., Tertykh V, "Adsorption on New and Modified Inorganic Sorbents", V99 serii wydawniczej: "Studies in Surface Science and Catalysis" , Elsevier 1996.

Derouane E.G., Haber J. and Lemos F., eds. "Catalytic Activation and Functionalization of Light Alkanes", Kluwer, Dordrecht 1998;

Dyrek K., Haber J. and Lagan J.M., eds. "Book of Abstracts. Third European Congress on Catalysis EuropaCat-3", IKiFP PAN, Kraków 1997;

Flis J.,  Śmieszek E.,,red.  „Ochrona przed Korozją”  -  INFORMATOR  IChF PAN, Warszawa, Polska, 1999,  str.291.

Florjańczyk Z., Penczek S., (ed) Chemia Polimerów, Warszawa, Oficyna Wyd. Pol. Warsz. 1999.

Górecki H., Zwoździak J., Pollution control in agriculture and fertilizer industry. Czech-Pol, Praha, Brussels 2000.

Grzesiak P., Schroeder G., Pruszyński S., Kwas siarkowy wczoraj-dziś-jutro, Poznań 2000.

Jones R. S., Ando W., Chojnowski J., ed., „Silicon-Containing Polymers – The Science and Technology of Their Synthesis and Applications Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000, 28 rozdziały, 768 stron.

Jones R.S., Ando W., Chojnowski J., Eds. "Silicon Containing Polymers-The Science and Technology of Their Syntehsis and Applications” Kluwer Academic Publishers, Dodrecht, 2000, 

Kikolski P., Redakcja działu: chemia gospodarcza, Wielka Encyklopedia PWN.

Kutner A, Current Pharmaceutica Design 6. 2000 (red.).

Kutner A., Current Pharmaceutical Design 2000 (6) (guest editor)

Malanowski S., Anderko A., Experimental Thermodynamics: Measurements and Correlation, World Scientific Publishing Co., Singapore 1990; Interface Segregation and Related Processes in Materials Trans. Tech. Publications, Switzerland - Germany - UK - USA, 1991

Marciniak B., guest editor Specjalne wydanie Journal of Photochemistry and Pholobiology A (Chemistry), Vol. 95. 1996,.

Marciniec B. eds., Chojnowski. J., Progress in Organosilicon Chemistry, Gordon & Breach Publishers, Langhorne, 1994

Marciniec B., Ziółkowski J., Education in Advanced Chemistry. Principles and Advances in Molecular Catalysis. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993

Marciniec B., Comprehensive Handbook on Hydrosilylation, Pergamon Press; Oxford 1992, Education in Adv. Chem., Vol. II, Organometallics and Mo!ecular Catalysis, Poznań-Wrocław 1996.

Mączyński A., Oracz P., Bok A, Skrzecz A., VAPOR-LIQUID EQUILIBRIA, vol.10 Nitrogen Compounds,  Part 2  Binary systems of C5 to C10 nitrogen compounds with C6 to C10  nitrogen compounds or C5 to C12 hydrocarbons, (Ed.: Mączyński A.), Thermodynamics Data Center IChF PAS,  Warsaw, Poland, 2000, pp.117.

Mączyński A., Oracz P., Bok A., Skrzecz A., Vapor-Liquid Equilibria. Vol.8 „Hydrocarbons + halogenated hydrocarbons”, (Ed.: Mączyński A). Thermodynamics Data Center, Warsaw, Poland, 1999, pp.125 +XVII.

Mikołajczyk M., Drabowicz J., Kiełbasiński P.  Chiral Sulfur Reagents- Application in Asymmetric and Stereoseiective Synthesis, CRC Press, Boca Raton 1997,.

Muller A., Ratajczak H., Secheresse F., eds. "Recent Progress in Polyoxometale Chemistry", tom specjalny Comptes Rendus de I'Academie des Sciences, Section C, Paris (w druku).

Najbar M., Fizykochemiczne metody badania katalizatorów, Wyd. UJ, Kraków 2000.

Najbar M., Praca zbiorowa pod redakcją "Fizykochemiczne metody badania katalizatorów kontaktowych", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000).

Nalewajski R.F., ed. "Proceedings of the Satellite Symposium on Thirty Years of Density Functional  Theory: Concepts and Applications", Internat. J.Quantum Chem. 1995, 56, #4-6;

Nalewajski R.F., ed. "Topics in Current Chemistry: Density Funcional Theory, Vols.180-183, Springer Verlag, Heidelberg, 1996; R.F.

Namieśnik J. i Jamrógiewicz Z., red. "Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska", WNT, 1998;

Namieśnik J., Jaśkowski J., red. "Zarys ekotoksykologii", EKOPharma, Gdańsk 1995;.

Ney R., red."Surowce Mineralne Polski" Wyd.Centrum PPGSMiE PAN, Kraków 1996;

Owczarek I., Góral M., Błażej K., Bok A., Skrzecz A., Mączyński A., Vapor-Liquid Equilibria. Vol.7 „Hydrocarbons”.(Ed.: Mączyński A.) Thermodynamics Data Center, Warsaw, Poland, 1999, pp.141+XV.

Penczek S., Models of Biopolymers by Ring-Opening Polymerization, CRC Press, USA, 1990

Pielichowski K., Studies on the thermal decomposition of poly(vinyl chloride) blends, Wyd. PK, Kraków 1999

Płonka Ed., Mayer J., "Properties and Reactions of Radiation Induced Transitents -Selected Topics", PWN Warszawa 1998.

Reizer A., red. Skrypt "Ćwiczenia z podstaw chemii i analizy jakościowej", Wydawnictwo UJ, Kraków (2000).

Rozwadowski M., ed. Proceedings of the 2nd and 3`d Polish-German Zeolite Colloquium, Wyd.UMK, Toruń 1995 i 1998;

Rudziński W., Ed., Steele W.A., Zgrablich G., "Equilibria and dynamics of gas adsorption on heterogeneous solid surfaces",  Elsevier 1997

Shaw D.,Ed., Skrzecz A., Lorimer J.W., Maczyński A, ."Alcohols with Hydrocarbons", V56 serii wydawniczej: IUPAC Solubility Data Series", Oxford University Press, 1994.

Sikorski Z.E., ed. "Chemical and Functional Properties of Food Components", Technomic Publishing Co.lnc. 1997;

Sikorski Z.E., Pan B.S., Shahidi F., eds. "Seafood Proteins", Chapman & Hall, 1994;

Spychaj T, Polymers for Advanced Technologies, J. Wiley & Sons, New York, 1999

Spychaj T., ed.  Polymers for Adanced Technologies, J. Wiley & Sons, 1999, New York, Editorial.

Stasicka Z., Stochek G., eds. "Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds", Coordination Chemistry Rev., Vo1.159, Elsevier 1997;

Stochel G., Drelinkiewicz A., Maciejowska I., Wilamowski J., Kulig E., Żak G., Praca pod redakcją "Informator ECTS – Chemia, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii", wyd. PATRIA, Kraków (2000).

Stręk W., ed  Proceedings of SPIE.,

Struszczyk H., (red) „Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives” Monograph vol. V, Polish Chitin Society, Łódź, 1999, 208.

Struszczyk H., Pospieszny A. Gamzazade, „Chitin and Chitosan”, Polish-Russian Monograph, Polish Chitin Society Series No 1, Łódź, 1999, 147

Struszczyk H., Pospieszny H., Gamzazade A., „Chitin and Chitosan”, Polish-Russian Monograph, Polish Chitin Society Series No 1, Łódź, 1999, 147 str. (recenzowane).

Szczepaniec – Cięciak E, Kościelniaka P., Chemia Środowiska. Ćwiczenia i seminaria. Część 1 i 2. - praca zbiorowa pod red. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (1999).

Szczepaniec-Cięciak E., praca zbiorowa pod redakcją, Złota Księga Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (2000).

Szmidt – Szałowski, (red.) „Podstawy technologii chemicznej – Bilanse procesów technologicznych” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1999.

Tsoucaris G., Eds., Atwood J.L., Lipkowski J., "Crystallography of Supramolecular Componds", NATO ASI Series V480, Kluwer Academic Publishers, 1996.

VAPOR-LIQUID EQUILIBRIA, vol.9 Nitrogen Compounds, Part 1  Binary systems of C1 to C4 nitrogen compounds with C3 to C6  nitrogen compounds or C4 to C10 hydrocarbons, (Ed.: Mączyński A.), Thermodynamics Data Center IChF PAS, Warsaw, Poland, 2000, pp.123.

Waluk J., Conformational aspects of intra- and intermolecular excited-state  proton transfer in: „Conformational Analysis of Molecules in  Excited States”, Chapter 2.(Ed.: Waluk J.) Wiley-VCH, Germany, 2000,  pp.57-111.

Wasiak A.,Optics in Polymer Science and Technology”, Special Issue Optical Engineering, 34, nr 12 1995, Pluta

Witko M., Tokarz R, (guest editors) How Adsorption Benefits and Effects Reactions Topics in Catalysis, 11/12, 2000.

Zielenkiewicz W., Advances in Calorimetry and Thermochemistry. Vol. 1, Ossolineum, Wrocław, 1991 (Ed. Thermokinetics, Signal Processing in Calorimetric Data), Ossolineum, Wrocław, 1990

Zwanenburg B., Mikołajczyk M., Kiełbasiński P., Enzymes in Action: Green Solutions for Chemical Problems, NATO-ASI Series, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2000.

Żyła M., (red) Układ węgiel kamienny – metan w aspekcie adsorpcji i pozyskiwania metanu z gazów kopalnianych, PWN, Warszawa 2000.

 

Autorstwo lub współautorstwo całej pozycji 

 

Adamczyk Z., Para G., Karwiński A., Charakterystyka fizykochemiczna spoiw i ciekłych mas ceramicznych stosowanych w odlewnictwie. Instytut Odlewnictwa, Kraków 1999.

Adams C., Cammann K., Deckers K., Dobkowski Z., Holcombe D., Quality assurance for research and development and non-routine analysis. EURACHEM/CITAC, Guide CG2, LGC, Teddington 1998, wydano 1999.

Aoki S., Cebula K., Chmielewski A.G., Radiation processing of flue gases. Guidelines for feasibility studies. IAEA-TECDOC-1189, IAEA Vienna, 2000

Barciszewski J., Clark B. F. C., „Why RNA ?” w „RNA Biochemistry and Biotechnology” ed. Barciszewski J., Clark B. F. C., Kluwer Academic Publishers, Dodrecht 1999, str. 111-121.

Bielański A, “Podstawy chemii nieorganicznej” II i III tom, Wyd. PWN, Warszawa, 1994 i 1997; "Podstawy chemii nieorganicznej", IV wydanie poprawione i uzupełnione, PWN, Warszawa (1999).

Bielański A., Haber J., Oxygen in Catalysis - Physical Chemistry of Catalytic Oxidation Processes, Marcel Dekker, N.Y., 1991

Bielecki Ł., Kuliński T., Adamiak R. W., „ Structure and dynamics of adenosine loops in RNA bulge duplex. RNA hydration at the bulge site” w „RNA Biochemistry and Biotechnology” ed. Barciszewski J., Clark B. F. C., Kluwer Academic Publishers, Dodrecht 1999, str. 73-87.

Bielecki S., Tramper J., Polak J., Progress in Biotechnology, vol. 17 „Food Biotechnology”, Elsevier Science B. V., 2000.

Bielewicz D., Bartel D., Polimery w technologii płuczek wiertniczych, AGH, UW Nauk.-Dyd. Kraków, 2000.

Bogdał D., Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w reakcjach przeniesienia międzyfazowego w układach bezrozpuszczalnikowych, Kraków 1999.

Bolwell G. P., Trethowan J. B., Wojtaszek P., „A major antimicrobial hybrid chitin-binding protein from French bean with features common to arabinogalactan-proteins and hydroxyproline-rich glyciproteins” w „Cell and Developmental Biology of Arabinogalactan Proteins”, Kluwer Academic Publishers, Dodrecht 2000, str. 83-94.

Borkowska Z., Grabowski Z.R., Herbich J., Kaczmarek Ł., Taraszewska J. - Red., Laboratorium Chemiczne -podręcznik dla studentów. Poszczególne rozdziały opracowali: Asztemborska M., Borkowska Z.,  Grabowski Z.R., Herbich J., Jarząbek G., Jaźwiński J., Karpiuk J. Kołos R., Koliński R. Kutner W. Łukomski N., Łunarska E., Łuszczyk M., Mańkowski J., Modrak P., Pietraszkiewicz M., Rudziński K.J., Sadkowski A., Taraszewska J., Tkacz M., Tymosiak-Zielińska A. Zielińska A., Żółtowski P., Źywociński A.

Borysiewicz M., Milczarek A., Dziembowski J. Wytyczne planów ratownictwa dla instalacji magazynowania i przemysłu niebezpiecznych substancji chemicznych, 2000, ISBN 83-907414-2-3.

Bryjak M., Polimery w procesach separacyjnych. Monografia, Oficyna Wydawnicza Polit. Wrocł. 2001.

Brzyska W., "Lantanowce i aktynowce", WNT, Warszawa 1996.

Ciba J., Trojanowska J., Zoltakin M., "Mala encyklopedia pierwiastków", WNT Warszawa, 1996

Ciby J., praca zbiorowa pod redakcją, "Poradnik chemika analityka", WNT Warszawa, Tom I 1994, Tom II 1997,

Ciesiołka J., „Metal ion-induced cleavages in probing of RNA structure” w „RNA Biochemistry and Biotechnology” ed. Barciszewski J., Clark B. F. C., Kluwer Academic Publishers, Dodrecht 1999, str. 111-121.

Daniewski W. M., Vidari G., „Consituents of Lactarius (mushrooms)” w Progress in the Organic Chemistry of Natural Products, ed. W. Herz, 1999, 77, 70-187.

Dąbrowski A. - Red, Adsorption and its application in industry and environmental protection. Elsevier Amsterdam, 1999.

Dmowski W., „Introduction of Fluorine in Organic Compounds Using Sulfur Tetrafluoride” w Houben-Weyl Methoden der Organischen Chemie, E10a, Stuttgart-New York 1999, str. 321-405.

Dmowski W., „Pursuing Fluorine Chemistry in Poland” w Fluorine Chemistry at the Millenium: Fascinated by Fluorine, ed. Banks R. E., Elsevier science, Oxford 2000, str. 203-214.

Dmowski W., „Replacement of oxygen by fluorine" w Chemistry of Organie Fluorine Compounds, Ed. Hudlicky M.  and. Pavalath A, A.C.S. Monograph 187 U.S.A. 1995, 199.

Dmowski W., „Replecement of sulfur by fluorine" w Chemistry of Organic Fluorine Compounds, Ed. Hudlicky M. and Pavalath A., A.C.S. Monograph 187 U.S.A. 1995, 263.

Dodziuk H., „Unusual saturated hydrocarbons: Interaction between theoretical and synthetical chemistry", w Topics Stereochem., 1994, 2 1, 351; Ed. Eliel. E. L.  Wilen S. H., Wiley J.  & Sons.

Dodziuk H., Modern conformational analysis, VCH Publishers: New York 1995.

Drabowicz J., Mikołajczyk M., „Selenium at Higher Oxidation State” w Organoselenium Chemistry, Modern Developments in Organic Synthesis, Top. Curr. Chem., Vol. 208, ed. T. Wirth, Springer Verlag Berlin 2000, str. 143-176.

Dylewski R., Gnot W., Gonet M. Elektrochemia przemysłowa. Wybrane procesy i zagadnienia. Wyd. Pol. Śl. Gliwice, 1999.

Flis J., Śmieszek E., Ochrona przed korozją. IChF PAN, Warszawa, Polska 1999, str. 291.

Frelek J., Geiger M., Voelter W., „Transition Metal Complexes as Chromophores in Chiroptical Studies on Carbohydrates” w Current Org. Chem. 1999, 3, 145-174.

Galus Z., Foundations o f Electrochemical Analysis. wydanie II poprawione i rozszerzone, Horwood, Chichester, 1994

Gaweł I., Asfalty drogowe. Wyd. Komunikacji i /Łączności, Warszawa 2000.

Góral M., Mączyński A., Bok A., Oracz P., Skrzecz A., „Vapor – liquid equilibria”, Vol. 3-5, Thermodynamic Data Centem, Warsaw, 1998

Gregorowicz J., High pressure phase equilibria in asymmetric binary and ternary hydrocarbon systems.IChF PAN, Warsaw, Polska, 2000,  pp.100.

Grobelny J., Badania struktury poliestrów nienasyconych i usieciowanych metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego. Zeszyty Naukowe Poli. Śląskiej, CHEMIA, z. 138, Gliwice, 1999.

Grzybowska-Świerkosz B., Elementy katalizy heterogennej, PWN, Warszawa. 1993

Grzywa E., Molenda J. Technologia podstawowych syntez organicznych. III wydanie, WNT, 2000.

Haber J., Perspectives in Catalysis, Blackwell Sci.Publ. Oxford, 1992

Herbich J., "Photoinduced Intramolecular Electron Transfer in Donor-Acceptor Molecules. Structural and Environmental Aspects", IChF PAN, Warsaw, Poland, 1998.

Hoffmann J., Nowe kierunki wykorzystania fosforanu mocznika w technologii związków fosforowych. Monografia 17, Oficyna Wydawnicza Pol. Wrocł., Wrocław 2001.

Hoffmann M., Rychlewski J., „Modeling of the reaction of azathioprine with the hydroxide anion” w „Quantum Systems in Chemistry and Physics”, Kluwer Academic Publishers, Dodrecht 2000, str. 233-244.

Iller E., Thyn J., "Metody radioznacznikowe w praktyce przemysłowej”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1994.

Jabłoński A., Powell C.J., NIST electron elastic-scattering cross-section database. Version 2.0.National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA, 2000, pp.33.

Jeżowska-Trzebiatowska B, Mikulski T., The Rare Elements Occurrence and Technology. Elsevier, Amsterdam, 1990

Jończyk A., Fedoryński M., „Carbocyclic three- and four-membered ring compounds" w Houben-Weyl Metho­ds of Organic Chemistry, Ed. A. de Meijere, Vol. E17a, pp. 113, 533, 589, 735, 750, 776, Thieme, Stuttgart 1997.

Jurczak J.,  Gryko D.T., „Organic synthesis at high pressure" w Chemistry under extreme or non-classical conditions, p. 163, Ed. R. von Eldik, C. D. Hubbard, Spektrum AV, Heidelberg 1996.

Jurczak J., „Total synthesis of amino sugars" w Modern synthetic methods m carbohydrate chemistry, p, 615, Ed. Hanessian S., Dekker M., New York 1996.

Jurczak J., Bauer T., C. Chapuis, „Formation of C-C bonds by pericyclic reactions - Hetero[4+2]cycloadditions" w Houben-Weyl Methods of Organic Chemistry, Ed. Helmchen G., Hoffman R. W., Mulzer J., Schaumann E., Vol. 21c. p. 2905, Thieme, Stuttgart 1995.

Jurczak J., Bauer T., Chapuis C., „Formalion of C-C bonds by pcricyclic reactions - intermolecular [4+2]-cycloaddition" w Houben-Weyl Methods of Organic Chemistry, Ed. Helmchen G., Hoffman R. W., Mulzer J., Schaumann E., Vol.  21c, p. 2905, Thieme, Stuttgart 1995.

Kamieńska-Trela K., „Applications of spin-spin couplings" w Nuclear Magnetic Resonance 1994, 23, 137, Ed. Webb G. A.  (Specialist Periodical Reports), The Royal Society of Chemistry, London.

Kamieńska-Trela K., „Applications of spin-spin couplings" w Nuclear Magnetic Resonance 1995, 24, 162, Ed. Webb G. A.  (Specialist Periodical Reports), The Royal Society of Chemistry, London.

Kamieńska-Trela K., „Applications of spin-spin couplings" w Nuclear Magnesie Resonance 1996, 25, 177, Ed. G. A. Webb (Specialist Periodical Reports), The Royal Society of Chemistry, London.

Kamieńska-Trela K., „Applications of spin-spin couplings'' w Nuclear Magnetic Resonance 1997, 26, 173, Ed. Webb G. A.  (Specialist Periodical Reports), The Royal Society of Chemistry, London.

Kamieńska-Trela K., „One bond 13C-13C spin-spin coupling constants" w Annual Reports on NMR Spectr. Int„ Academic Press 1995, 30, 131.

Kamińska-Trela K., Wójcik J., „Applications of spin-spin couplings” w Specialist Periodical Reports, NMR, ed. Webb G. A., RSC London 1999, 28, 151-207.

Kamińska-Trela K., Wójcik J., „Applications of spin-spin couplings” w Specialist Periodical Reports, NMR, ed. Webb G. A., RSC London 2000, 29, 165.

Kandia, Kluz Z., Poźniczek M.M., "Program nauczania chemii w gimnazjum", WSiP, Warszawa, (1999).

Kandia, Z. Kluz A., Poźniczek M.M., "Zbiór sprawdzianów z chemii dla szkoły podstawowej", WOM, Kraków, (1999).

Kawczynski A., Reakcje Chemiczne Od Równowagi Przez Struktury Dyspatywne Do Chaosu, WNT Warszawa, 1990

Kiełbasiński P., Mikołajczyk M., „Hydrolytic Enzymes in the Synthesis of Non-racemic Heteroorganic Compounds with a Stereogenic Centre on the Heteroatom” w Enzymes in Action: Green Solutions for Chemical Problems, NATO-ASI Series, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2000, str. 161-191.

Kisza A., Elektrochemia I. Jonika, Wydawnictwo Nauk. Techn. Warszawa 2000

Klugmann E., Klugmann-Radzimska, Alternatywa źródła energii, energia fotowoltaniczna, Wyd. Ekonomia i Środowisko, 1999.

Kluz Z.  Poźniczek M.M., "Nomenklatura związków chemicznych – poradnik dla nauczyciela", Wiadomości Chemiczne, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, (1999).

Kluz Z., Łopata K., "Chemia w gimnazjum – podręcznik", WSiP, Warszawa, (1999).

Kluz Z., Łopata K., Zygmunt J., "Chemia w gimnazjum – zeszyt ucznia I", WSiP, Warszawa, (1999).

Kołakowski E., Sikorski Z. E., „Endogenous enzymes in Antarctic krill: Control of activity during storage and utilization” w „Seafood Enzymes” ed. Haard N. F., Simpson B. K., Marcel Dekker, New York 2000.

Koroniak H., Na pograniczu chemii i biologii, Wyd. UAM, Poznań 1998.

Kowalski Z., Czystsza produkcja jako strategia ochrony środowiska, Biuletyn 3, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2000.

Koziołkiewicz M., Krakowiak A., Owczarek A., Boczkowska M., „Phosphorothioate Oligonucleotides as Aptamers of Retroviral Reverse Transcriptases” w „RNA Biochemistry and Biotechnology” ed. Barciszewski J.  Clark B., NATO Science Series, Kluwer Academic Publ., Dordrecht 1999, str. 314-324.

Krzyżosiak W. J., Napierała M., Drożdż M., „RNA structure modules  with trinucleotide repeat motifs”  w „RNA Biochemistry and Biotechnology” ed. Barciszewski J.,. Clark B. F. C, Kluwer Academic Publishers, Dodrecht 1999, str. 303-315.

Kudzin Z. H., Sochacki M., „Mass Spectrometry and Gas Chromatography- Mass Spectrometry of Aminoalkanephosphonic Acids” w Aminophosphonic and Aminophosphinic Acids: Chemistry and Biological Activity, ed. Kukhar V. P., Hudson H. R., Wiley&Sons Chichester 2000, str. 363-405.

Legocki B., Soda K., Trends in Protein Research, Scientific Publishers OWN, Poznań 1997.

Lewandowski W.M., Proekologiczne źródła energii odnawialnej, Wyd. Ekonomia i Środowisko, 2000.

Lewiński J., Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, Vol. 1, Magnetic Resonance: Heteronuclear NMR applications, ed. Lindon J. C., Tranter G. E., Holmes J. L., Academic Press 1999.

Malanowski S., Anderko A., Modeling Phase Equilibra; Thermodynamic Background and Practical Tools, J. Wiley, New York,1992

Marciniec B., Guliński J., Urbaniak W., Kornetka Z., Comprehensive Handbook of Hydrosilylation, Pergamon Press, Oxford, 1992

Marczenko Z., Balcerzak M., „Separation, preconcentration and spectrophotometry in inorganic analysis”, Elsevier, Amsterdam 2000.

Mazurkiewicz R., Rajca A., Salwińska E., Skibiński A., Zieliński W., "Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych", WNT Warszawa 1995

Mączyński A., Oracz P., Bok A, Skrzecz A., VAPOR-LIQUID EQUILIBRIA, vol.10 Nitrogen Compounds, Part 2  Binary systems of C5 to C10 nitrogen compounds with C6 to C10 nitrogen compounds or C5 to C12 hydrocarbons.(Ed.:.Mączyński A) Thermodynamics Data Center IChF PAS,  Warsaw, Poland, 2000, pp.117.

Mączyński A., Oracz P., Bok A, Skrzecz A., VAPOR-LIQUID EQUILIBRIA, vol.9 Nitrogen Compounds, Part 1  Binary systems of C1 to C4 nitrogen compounds with C3 to C6  nitrogen compounds or C4 to C10 hydrocarbons.(Ed.: A.Mączyński M.)Thermodynamics Data Center IChF PAS, Warsaw, Poland, 2000, pp.123.

Mączyński A., Oracz P., Bok A., Skrzecz A., Vapor-Liquid Equilibria. Vol.8 „Hydrocarbons + halogenated hydrocarbons”. (Ed.: Mączyński A.); Thermodynamics Data Center, Warsaw, Poland, 1999, pp.125 +XVII.

Mąkosza M.  Fedoryński M., „Phase-transfer catałyzed reactions under basie conditions" w Phase-Transfer Catalysis, p. !35; Ed. Chapmann and Hall, London 1997.

Mąkosza M., „New results in mechanism and applications of phase transfer catalysis" w ACS Symposium Series 1997, 659, 41.

Mąkosza M., Fedoryński M., „Tri-n-butylhexadecyl phosphonium bromide" w Encyclopedia of Reagents in Organic Synthesis Vol. 7, p. 5003, Ed Paquette L., Wiley J., New York 1995.

Migdał W., Jakość mikrobiologiczna przypraw ziołowych dekontamino-wanych radiacyjnie. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999, 72s.

Nalewajski R.F.  and Korchowiec J., „Charge Sensitivity Approach to Electronic Structure and Chemical Reactivity” World Scientifics, Singapore, 1997

Narkiewicz U., Badania procesu nieodwracalnej dezaktywacji stopowych katalizatorów żelazowych do syntezy amoniaku. Wyd. Pol. Szcz. 2000.

National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA, 1999,  pp.95.

Ogonowski J., Tomaszkiewicz-Potępa A., Związki Powierzchniowo czynne. Wyd. PK, 1999.

Okruszek A., „Oxathiaphospholane Method in the Stereocontrolled Synthesis of Phosphorothioate Analoques of Oligonucleotides” w „RNA Biochemistry and Biotechnology” ed. J. Barciszewski, B. Clark, NATO Science Series, Kluwer Academic Publ., Dordrecht 1999, str. 325-334.

Owczarek I., Góral M., Błażej K., Bok A., Skrzecz A., Mączyński A., Vapor-Liquid Equilibria. Vol.7 „Hydrocarbons”.(Ed.: A.Mączyński) Thermodynamics Data Center, Warsaw, Poland, 1999, pp.141+XV. Poland - Famous Scientists and Engineers.; (Ed.: Wada M.) Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw, Poland, 2000,  pp.20.

Pasynkiewicz S., Pietrzykowski A., Cyclopentadienylnickel Clusters, rozdział w „Metal Clusters in Chemistry, ed. P. Braunstein, L. A. Oro, P. R. Rainthby, Wiley VCH 1999.

Pielaszek J., "X-Ray Diffractometry in Supported Catalyst Studies", IChF PAN, Warsaw

Połowiński S., „Template Polymerization”, Techn. Chem., Toronto 1997

Połtowicz J.  i Młodnicka T., “Metaloporfiny jako katalizatory utleniania węglowodorów” Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1995

Potrzebowski M. J., „Solid State NMR studies of Carbohydrates and their Analogues” w New Advances in Analytical Chemistry, ed. Atta-Ur Rahman, Harwood Academic Publishers, 2000, str. 3-42.

Powell C.J.,   Jabłoński A., NIST electron inelastic-mean-free-path database. Version 1.0

Powell C.J., Jabłoński A., NIST lectron inelastic-mean-free-path database. Version 1.1. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA, 2000, pp.48.

Pruchnik F., Organometallic Chemistry of the Transition Elements. Plenum Press, N.Y London, 1990; Kataliza homogeniczna. PWN Warszawa, 1993

Raczko J., Jurczak J., „Furan in the synthesis of natural products" w Studies in Natural Products Chemistry, Vol. 16, p. 639, Elsevier, Amsterdam 1995.

Romanowski S., Wojtczak L., "Green Functions in Electrochemistry",., Kluwar Academic Publishers, 1997,

Rudziński W., Eyerett D. H., Adsorption of Gases on Heterogonous Surfaces, Academic Press, 1991

Schilf W., „NMR Books and reviews. Nuclear Magnetic Resonance” w Specialist Periodical Reports, NMR, ed. Webb G. A., RSC London 1999, 28, 1-41.

Schilf W., „NMR Books and reviews. Nuclear Magnetic Resonance” w Specialist Periodical Reports, NMR, ed. Webb G. A., RSC London 2000, 29, 1-40.

Schilf W., Stefaniak L., ‘application of 14N and 15N NMR for determination of protonation site and hydrogen bond strength in nitrogen organic compounds” w New Advances in Analytical Chemistry, ed. Atta-Ur Rahman, Harwood Academic Publishers, 2000, str. 659-696.

Schlosser A., Blechsmidt B., Nawrot B., Sprinzi M., „Aminoacylation of tRNA induces a conformational swich on the 3’-Terminal Ribose” w „RNA Biochemistry and Biotechnology” ed. Barciszewski J., Clark B., NATO Science Series, Kluwer Academic Publ., Dordrecht 1999, str. 159-168

Scholl H., Błaszczyk T, Krzyczniok., Elektrochemia – zarys teorii i prktyki. Wyd. UŁ, Łódź 2000.

Siekielski S., „Chemia pierwiastków”, Szkoła Nauk Ścisłych, Warszawa, 1998

Siekierski S., Fuks , A.Sozanski L., "Actinide Nitrates”, IUPAC, Solubility Data Series, vol.55, Oxford University Press, 1994

Sikorski Z. E., Chemical and Functional Properties of Food Components, Technomic Publishmg Co. In., Basel 1997.

Sikorski Z. E., Kołakowski E. „Endogenous enzymes activity and seefood quality: Influence of chilling, freezing, and other enviromental factors” w„Seafood Enzymes”, ed. Haard N. F., Simpson B. K., Marcel Dekker, New York 2000.

Sikorski Z. E., Pan B. S. , Shahid F., Seafood Proteins, Chapmann & Hail, New York 1994.

Skrzypek J., Słoczyński J., Ledakowicz S., Metanol Synthesis Science and Engineering” PWN, Warszwa, 1994

Szarecka A., Rychlewski J., Rychlewska U., „Hydrogen bond between the a-hydroxycarbonyl, a-hydroxyester and a-hydroxyamide groups: ab initio gas-phase and solution study of a double linkage via the hydroxy group” w „Quantum Systems in Chemistry and physics”, Kluwer Academic Publishers, Dodrecht 2000, str. 355-366.

Szczepaniec–Cięciak E.  i Kościelniaka P. - Red., Chemia Środowiska. Ćwiczenia i seminaria. Część 2. autorzy: Bidzińska E., Benninghoff Ch., Borzęcka – Prokop B., Choczyński M., A. Cichocki M., Czarniecki K., Dobrowolski J.W., Dominik J., Dyrek K., Ejsymont J., Frankowicz M., Górecki A., Górecki J., Herdegen A., Hodorowicz S., Ilkowska E., Jakubowska U., Juszkiewicz A., Kępczyński M., Kijak B., Klinowski J., Kochana J., Kozak J., Kościelniak P., Krochmal D., Krzeczkowska M., Kurdziel M., Lasa J., Łabanowska M., Łasocha A., Łasocha W., Maciejowska I., Meus M., Mitka J., Mrowiec H., Nagraba K., Nowakowska M., Parczewski A., Pardos M., Proniewicz L.M., Rokita E., Rokosz A., Sadlik K., Silberring J., Skiba S., Sojka M., Sojka Z., Sokołowski J., Stasicka Z., Stochel G., Szczepaniec – Cięciak E., Szczubiałka K., Szneler E., Śliwka I., Ulman L., Wagner A., Walas S., Wąchalewski T., Zemanek A., Wydawnictwo UJ, Kraków (1999).

Szczepaniec – Cięciak E., Kościelniaka P. - Red, Chemia Środowiska. Ćwiczenia i seminaria. Część 1.., autorzy: Białas A., Bieszczad T., Chłobowska Z., Choczyński M., Cichocki A., Czapkiewicz J., Czarnota G., Dąbrowska B., Dąbrowski W., Dobrowolski J.W., Dudek M., Dziembaj R.  Grochowalski A., Herman M., Heryan A., Juszkiewicz A., Kasprzyk G., Kawałek M., Kijak B., Kochana J., Kochanowski A., Kościelniak P., Kowalski A., Kozak M., Krawiec H., Krzeczkowska M., Kurdziel M., Lasa J., Lehman R., Łanocha J., Łaptaś A., Łopata K., Maciejowska I., Macyk W.  Madej A., Majka M., Makowski W., Markiewicz J., Michałowski T., Najbar M., Oszajca J., Paluszkiewicz Cz., Papiernik – Zielińska H., Parczewski A., Pietruszka B.  Różańska A., Stasicka Z., Stobiecka E., Stochel G., Stopa G., Szczepaniec – Cięciak E., Śliwka I., Tutaj B., Witek E., Wolak M., Wyroba A., Zieliński M., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (1999).

Szymański M., Clark B. F. C., Barciszewski J., „RNA on the web” w „RNA Biochemistry and Biotechnology” ed. Barciszewski J.  Clark B. F. C., Kluwer Academic Publishers, Dodrecht 1999, str. 347-353.

Szymański W., “Chemia Jądrowa” II wydanie, PWN, Warszawa, 1996

Szytula A., Leciejewicz J., "Handbook of crystal structures and magnetic properties of rare earth intermetallics”, CRS Press, Boca Raton, 1994

Taniewski M., Przemysłowa synteza organiczna. Kierunki rozwoju. Wyd. Pol. Śl. Gliwice, 1999.

Theil E. C., Ke Y., Gdaniec Z., Sierzputowska-Gracz H., „The IRE model for families of RNA structures. Selectiverecognition of binding proteins (IRPs), NMR spectroscopy and probing with metal coordination complexes”  w „RNA Biochemistry and Biotechnology” ed. Barciszewski J., Clark B. F. C., Kluwer Academic Publishers, Dodrecht 1999, str. 241-247.

Tomasik P., Mechanizmy reakcji organicznych, PWN, Warszawa 1998.

Tomczyk P., "Oxygen Electrode Reaction in Molten Carbonates", IChF PAN, Warsaw

Trojanowicz M., Flow injection analysis. Instrumentation and applications. World Scientific, Singapore 2000, 481 p.

Trojanowski M., „Flow Injection analysis. Instrumentation and application” , Singapore 2000, 1998

Ukielski R. Elastomery multiblokowe terpoli: synteza, struktura właściwości. Wyd. Pol. Szcz. 2000.

Wyszko E., Szymański M., Fuerste J. P., Barciszewski M. Z., Mucha P., Kupryszewski G., Erdmann V. A., Barciszewski J., „Interaction of native RNAs with Tat peptides” ed.. Barciszewski J, Clark B. F. C., Kluwer Academic Publishers, Dodrecht 1999, str. 111-121.

Zamojski A., „Total synthesis of carbohydrates" w Modern synthetic methods in carbohydrate chemistry, p. 615, Ed. Hanessian S., Dekker M., New York 1996.

Zielenkiewicz W., Pomiary efektów cieplnych. Metody i zastosowania. Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa, Polska, 2000, str.177. Proc. 3rd Schwabe Corrosion Symposium: „Novel Materials  and Methods for Improvement of Corrosion Resistance”.Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw, Poland, 2000, pp.392.

Zielenkiewicz W., Domalski E. S., 0'Hare P. A. G., Matsuo T., Eerger R. L., Torra V., Tachoire H., Advances In Calorimetriy And Thermochemistry, Vol. 1. Ossolineum, Wrocław 1991

Zielenkiewicz. J., Margas E., Podstawy Teoretyczne Kalorymetrii Dynamicznej. Ossolinsum. Wrocław 1990

Zielenkiewicz. W, Natt. J., Margas E., Torra V., Berger R. L.;. Modd C. P., W.Schuette. E Utzig, Thermokinetics. Signal Processing In Calorimetric Data., Ossolineum, Wrocław, 1990

Zieliński S., Skażenia chemiczne w środowisku. Monografia 16, Oficyna Wydawnicza Polit. Wrocł., Wrocław 2000.

 

 


 

Autorstwo lub współautorstwo rozdziału  

 

Adryjańska A. Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H., "Zbiór zadań i pytań z przyrody – dla klas IV-VI szkoły podstawowej", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (2000).

Bielewicz D., Bortel E., "Polimery w technologii płuczek wiertniczych", AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków (2000).

Bieszczad T., Boczar M., D. Góralczyk M., Jarzęba W., Turek A., "Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000).

Bobrowski K., Electron migration in peptides and proteins. In: Properties and reaktion of radiations induced transients. Selected topics. Ed. J. Mayer. PWN, Warszawa, 1999, pp. 177-204.

Bulewicz E.M., Niskoemisyjne techniki spalania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 11-15 i 59-67, 2000.

Bulewicz E.M., Spalanie i Paliwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 7-13, 1999.

Chmielewski A.G. Iller E., Tymiński B., Zimek Z., Licki J., Electron flue gases treatment in Poland. In. The modern problems of electrostatistics with application in environment protection. Ed. by I.I. Inculet. et. al. Kluwer Academic Publishers, Amsterdam 1999.

Chmielewski A.G., Owczarczyk A., Palige J., Dobrowolski A., Application of radiotracers for investigation of wastewater and air pollution control installations. In: Report of the Second Research Co-ordinating Meeting of the Co-ordinated Research Programme on „Radiotracer Technology for Engineering Unit Operation Studies and Unit Processes Optimization” International Atomic Energy Agency Second Research Coordination Meeting. IAEA, Vienna 1999, pp. 1-30.

Chmielewski A.G., Zimek Z., Nuclear technology for cleaining coal emissions. In: The environmental challenges of nuclear disarmament. Ed. by T.E. Baca and T. Florkowski, Kluwer Academic Publishers, Amsterdam 2000, pp. 139-148.

Dąbrowska B., Drelinkiewicz A., Łopata K., Reizer A., Pattek-Janczyk A., Wasielewska E., "Ćwiczenia z podstaw chemii i analizy jakościowej", skrypt, red. A. Reizer, Wydawnictwo UJ, Kraków (2000).

Deptuła A., Chmielewski A.G., Wood T.E. Sol-gel ceramic beads and bubbles – A historical perspective, modern fabrication and cost analysis. In: Advances in Socience and Technology. Vol. 16: „Ceramics: Getting into the 2000’s”. Ed. by P. Vincenzini, Techna, Fraenza, 1999, pp. 771-791.

Deptuła A., Olczak T., Łada W., Ciancia A., Giorgi L., Di Bartolomeo A., Brignocchi A., Croce F., Thermal conversion of gels prepared by complex sol-gel process (CSGP) from the Li+ - Mn2+ - CH3COO- - ascorbic acid (ASC)-NH4+-OH-H2O system to LiMn2O4 for electrochemical applications. In: Advances inScience and Technology. Vol. 24. „Innovative Materials in Advanced Energy Technologies”. Ed. by P. Vincenzini, Techna, Fraenza 1999, pp. 149-156.

Deptuła A., Żmijewska W., Łada W., Olczak T., Di Bartolomeo A., Brignocchi A., Preparation of hydrated antimony pentoxide microspheres (diameter<20 μm) by water extraction variant of sol-gel process and its application to sorption of sodium. In: Advances in Science and technology. Vol. 15 „Ceramics: Getting into the 2000’s. Ed. by P. Vincenzini, Techna, Fraenza 1999, pp. 183-189.

Dobkowski Z., Zielonka M., On search for a generalized constant of polymer melts in: „Progress and Trends in Rheology” (I.Emri, R. Cvelbar, eds.), Steinkopff, Darmstadt, 1998, 264-265.

El Fray M,. Tribloc Copolymers for Toughness Modification of Immiscible Engineering Blends, w: Block Polymers, M. Dekker, New York 2000,

Frankowicz M., Geldner M., rozdział 16: "Współpraca międzynarodowa oraz mobilność pracowników i studentów jako czynniki stymulujące rozwój i jakość dzieła instytucji akademickiej", w: Woźnicki J. (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 195 (1999).

Galina H., Groszek G. A, Graph-like Method of Calculating Radii of Gyration of Starburst Dendrimers. „Synthetic versus Biological Networks” Wiley Polymer Group Review Series, Chichester 1999, str. 235-242.

Galina H., Lechowicz J., Modelling of Network Polymerization with Intramolecular Cyclization. „Synthetic versus Biological Networks”, Wiley Polymer Group Review Series, Chichester 1999,  str. 15-26.

Grochowalski A., Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa w latach 1994-1998. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kraków, 155-162, 1999.

Haber J., Catalysis at the Turn of Century – from Quantum Chemistry to Industry. in: „Technologia Chemiczna na Przełomie Wieków”. Wyd. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, Gliwice 2000, pp. 65-82.

Herbich J., Spektroskopia EPR w fotofizyce i fotochemii, rozdz.5 w podręczniku:„Metody badania mechanizmów reakcji fotochemicznych”.(Red.: Marciniak B.)Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Polska, 1999, str.101-122.

Hołyst R., Ciach A., Góźdź W.T., Ordering in microemulsions, in: „Computational Methods in Surface and Colloid Science”.(Ed.: M.Borówko) Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 2000, pp.685-743.

Hołyst R., Góźdź W. Periodic, surfaces in physics, chemistry and biology, in: „Encyclopedia of Applied Physics”, Update 1. Wiley-VCH Verlag GmbH, Germany, 1999, 145-160.

Hubicki Z., Jakowicz A., Łodyga A., Application of the ion-exange method to remove metallic ions from waters and sewage w: Studies in Surface Science and Catalysis, Elsevier, Amsterdam, 1999.

Jeziórska R., Ziliński W., Grzywa E., Poly(ether-b-ester) copolymers, blends, composites, and their applications in block copolymers. wyd. Francisco J. Balta Celleja, Zbigniew Rosłaniec, Marcel Dekker, Inc. USA/Switzerland, New York/Basel, 505-530.

Juchniewicz R., Jankowski J., Darowicki.xxxxx, Catodic and anodic protection w: Materials science and technology. A comprehensive treatment. red. Cahn R.W., New York , Wiley, VCH, 2000.

Kalina A., Wskazówki do modernizacji monitoringu jakości powietrza pod kątem dostosowania systemu do wymagań przepisów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem dużych miast. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 71-81, 2000.

Kluz Z., Łopata K., Tynor K., "Chemia w gimnazjum – zeszyt ucznia 2", WSiP S.A., Warszawa (2000).

Kowalska K., Baranowska B., Marczak E., Lipkowski A.W., New bactericidal peptides isolated from structural proteins (keratin of porcine bristle) in. „peptides 1998’in „Peptides 1998’ (S. Bajusz, F.Hudecz, eds.) European Pept. Soc. – Wiley 1999, 792-3.

Krajewska B., "Urease Immobilized on Chitosan Membrane. Inhibition by Phosphate Buffer", w: "Progress in Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives", Struszczyk H.  (red.), Pol. Tow. Chit., Łódź, 5, 205 (1999).

Kurek S.S., Szkoła Młodych Uczonych Krajów Związku Państw Niezależnych nt. „Chemia Porfiryn”, Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Chemii Roztworów, Petersburg, 223-241, 1999.

Lis J., Pampuch R,. Spiekanie, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.

Marciniec B, J. Chojnowski : „Progress in Organosilicon Chemistry”, Gordon&Breach Publ., 1995

Marciniec B. :  seriaEducation in Advanced Chemistry”, Poznań - Wrocław, 1993, 1996, 1998, 1999

Marczak E., Lipkowski A.W., Application of lipases for enantioselective preparation of N-protected amino acids, in. „Peptides 1998’ (S.Bajusz, F. Hudecz, eds.), European Pept. Soc. – Wiley, 1999, 138-9.

Mordziński A., Spektroskopia i fotochemia cząsteczek w naddźwiękowych wiązkach molekularnych, rozdz. 8 w podręczniku: „Metody badania mechanizmów reakcji fotochemicznych”. (Red.: Marciniak B.)Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Polska, 1999, str.156-166.

Nadechowski F., Jonas S., Ptak W., Wstęp do projektowania technologii ceramicznych, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.

Najbar M. – Red., "Fizykochemiczne metody badania katalizatorów kontaktowych", Autorzy: Białas A., Bidzińska E., Bielańska E., Borzęcka-Prokop B., Camra J., Datka J., Dyrek K., Dziembaj R., Gil-Knap B., Klinowski J., Łasocha W., Łojewski T., Makowski W., Najbar M.  Pattek-Janczyk A., Pietruszka B., Proniewicz L.M., Sojka M., Sojka Z., Szneler E., Wesołucha-Birczyńska A., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000).

Nitkiewicz Z., Łysakowska M., Jagiełło-Puczka W., Galas W., Kita A., „Metaliczne powłoki wieloskładnikowe jako ochrona przed korozją elektrochemiczną w środowisku obojętnym” w. Nowe osiągnięcia w badaniach inżynierii korozyjnej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2000.

Pańczyk E., Ligęza M., Kalicki A., Waliś L., Nuclear methods in the examination of art objects. State in Poland. In: Physics in colture. I. The solid state physics in the study of cultural heritage. Ed. K. M. Paraskevopoulos. Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 2000, pp. 180-185.

Stafiej J., Badiali J., Double layer theory: a new point of view, in: „Computational Methods in Surface and Colloid Science”.(Ed.: Borówko M.) Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 2000,  p.799-849.

Stochel G., Drelinkiewicz A., Maciejowska I., Wilamowski J., Kulig E., Żak G - Red., "Informator ECTS – Chemia, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii", wyd. PATRIA, Kraków (2000).

Stochel G., R. van Eldik, "Elucidation of Inorganic Reaction Mechanism Through Volume Profile Analysis", Coord. Chem. Rev., 187, 329 (1999).

Szczepaniec-Cięciak E. - Red, Złota Księga Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tom I, praca zbiorowa pod redakcją Autorzy: Bogdanowicz-Szwed K., Cichocki A., Dudek B., Ejsymont J., Hodorowicz S.A., Leszko M., Łopata K., Mrozek J., Nalewajski R.F., Oleksyn B.J., Paluch M., Petelenz P., Rys B., Samotus A., Sepioł J.J., Stanek T., Stasicka Z.,. Szczepaniec-Cięciak E, Zieliński M., Żankowska-Jasińska W., Życzkowska T., Wydawnictwo UJ, Kraków (2000).

Szczypa J., Kobal I., Janusz W., Application of Environmental Colloid Science in the Soil System [w] Adsorption and Its Application in Industry and Environmental Protection. Elsevier Amsterdam 1999.

Szpilska, Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H., "Poznajemy tajemnice przyrody – poradnik dla nauczycieli przyrody", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (2000).

Ściążko M., Tramer A., Dreszer K., Kubica K, Efektywność i potencjał rozwojowy współczesnych technologii chemicznego przetwórstwa węgla, w: „Węgiel i perspektywy jego wykorzystania”, Gliwice

Thulstrup E.W., Spanget-Larsen J., Waluk J., Linear dichroism, instrumentation, in: „Electronic Spectroscopy - Methods & Instrumentation” Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry. (Eds.:.Lindon J.C,  Tranter G.E.,  Holmes J.L.) Academic Press, London, UK, 2000,  pp.1176-1178.

Thulstrup E.W., Waluk J., Spanget-Larsen J., Linear dichroism, applications, in: „Electronic Spectroscopy -Applications”Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry.(Eds.:.Lindon J.C, Tranter G.E.,.Holmes J.L) Academic Press, London, UK, 2000,  pp.1169-1175.

Ukielski R., New Multiblock Terpoly w: Block Copolymers. M. Dekker, New York 2000.

Waluk J., Relaksacja elektronowych stanów wzbudzonych w molekułach z wiązaniami wodorowymi., rozdz. w książce: „Zjawiska relaksacji molekularnej”.(Red.: Hawranek J.)     AUW, nr 2123, Wrocław, Polska, 1999, str.295-306.

Waluk J., Wykorzystanie spektroskopii polaryzacyjnej w badaniach fotochemicznych, rozdz. 6 w podręczniku: „Metody badania mechanizmów reakcji fotochemicznych”.(Red.: Marciniak B.) Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Polska, 1999, str.123-137.

Zielonka M., Dobkowski Z., Rheological characterization of damping meterials based on polysiloxanes, in. „Progress and Trends in Rheology” (I. Emri, R. Cvelbar, eds.) Steinkopff, Darmstadt 1998, 320-321, wyd. 1999.

Ziółkowski J. : Education in Advanced Chemistry v. III, Enviromental Chemistry and Protection, Wyd. Studio Sense, Wrocław, 1996

 

 

c. Autorstwo lub współautorstwo rozdziału

 

139  pozycji w latach 1994-2002. – Chemia Fizyczna

44 pozycje – Chemia Polimerów

 

 

powrót