CZŁONKOSTWO KOMITETÓW REDAKCYJNYCH CZASOPISM   CHEMICZNYCH ZAGRANICZNYCH (od 1990)

 

Abramczyk H., J.Molecular Liquids.

Adamczyk Z., Adv.Colloid Interface Sci.; J.Colloid Interface Sci.

Baran J.,J. Molecular Structure; Spectroscopy Letters

Baranowski B., J.Non-Equil. Thermodynamics,

Barański A., Chimija i Chimiczeskaja Technologia

Bielański A., Reaction Kinetics and Catalysis Letters

Bulska E., Fresenius J.Analyt.Chem.; Spectrochimica Acta

Buszewski B., Acta. Chromatographica; Environm. Sci & Pollution Res. (ESPR); J. Chromatogr. Soc.; J. High Res. Chromatogr.; J. Liquid Chromatography; J. Separation Sci.

Bylicki A., Vapour Liquid Equilibria Series

Charewicz W., Ars Separation Acta Physicochemical Problems of Minerals Processing

Chibowski E., J.Adhesion Sci.Technol.

Chibowski S., Perspectives Environm. Sci.

Chmielewski M., ARKIVOC Z. Dega-Szafran; Carbohydr. Lett.; Carbohydr. Res.; Indian J. Chem. B; J. Carbohydr. Chem.; J. Chem. Soc. Chem. Commun.

Chmielewski A.G., J.Europian Nuclear Society

Chojnowski J., Journal of Inorganic and Organometallic Polymers; Main Group Chemistry News

Danielewski M., Defects and Diffusion Forum

Darowicki K., Protective Coatings Europe

Dąbrowski A., Industrial Engineering Chemistry Research

Dmowski W., J. Fluorine Chem.

Dobkowski Z., Accreditation and Quality Assurance

Dybczyński R., J. Radioanal. Nuclear Chem.

Dyrek K., Journal of Catalysis

Ernst S., Molecular and Quantum Acoustics

Galina H., Polymer Gels and Networks

Galus Z., J.Electroanal.Chem.; Russian J. Electrochemistry

Gałęski A., Journal of Applied Polymer Sci.

Gawroński J., Chirality;

Góra J., Pol. J. Cosmetology

Góralczyk D., J.Colloid Interface Sci.

Grabowski Z.R., Chem.Phys. Letters; J.Fluorescence

Grzonka Z., Journal of Receptor and Signal Transduction Research

Grzybowska-Świerkosz B., Applied Catalysis

Guła A., Surt. Energ.News

Haber J., Bull.Pol.Acad.Sci., Chem.; Bulletin des Societes Chimiques Belges; Catalysis Letters; Journal of Chemical Technology and Biotechnology; Reaction Kinetics and Catalysis Letters

Haberko K., Ceramic International; Power Metallurgy and Metal Ceramics

Hawranek J.P., Spectrochimica Acta

Herbich J., EPA News Series

Hulanicki A., Analytical Letters; Canad.J.Analyt.Sci.& Spectrosc.; Fresenius J.Analyt.Chem.; Mikrochim.Acta

Jabloński A., J.Surf. Anal.; Surf. Interface Anal.; Surf. Science Spectra

Jasieńko S., Fuel

Jedliński Z., J. Bio/Environmental Polymer Degradation; J. Polym. Materials; Journal of Molecular Archtecture; Journal of Polymer Engineeriy; Macromolecules

Karpiński Z., Applied Catalysis

Konarski J., Chemistry-A European Journal; Internat.J.Molec.Spectroscopy; Phys. Chem. Chem. Phys.

Kowalska T., Acta Chromatographica; Acta Universitatis Cibinesis (Rumunia) Ser. Chemistry; Adv.Chromatogr.,Electrophoresis & Related Separation Methods

Kozłowski H., Journal of Chemical Society. Dalton Trans; Metal-Based Drugs

Kozłowski M., Polymer Networks and Blends

Kraska J., Dyes Pigments

Kroh J., J. Radioanal. Nuclear Chem.; Radiation Phys. Chem.

Krygowski T., ARKIVOC Z. Dega-Szafran; Chem.Papers (Bratysława); J.Phys.Org.Chem.; Organic Reactivity (Tartu)

Kryszewski M., Composite Inetrfaces; International Journal of Polymeric Materials; J.Appl.Polyme.Sci.; J.Macromolec. Sci. Phys.; Journal of Macromolecular Science – Physics; Plaste and Kautschuk; Polymer Bulletin; Polymeric Materials; Polymers for Advanced Technologies; Synthetic Metals

Kulesza P., J.Solid State Electrochemistry

Latos-Grażyński L., Journal of Porphyrins and Phthalocynanines

Legendziewicz J., Material Science

Legocki A.B., Acta Biochimica Polonica; Cell. Mol. Lett., Plant Science; The Plant Journal

Legocki J., Cryst.Eng.; Inclusion Compounds series (Academic Press); J.Chem.Crystallogr.

Lipkowski J., J.Coord.Chem.; J.Inclusion .Phenom.Mol.Recogn.Chem.; J.Supramolec. Chem.; Supramolecular Chem.; Topics in Inclusion Science (Kluwer)

Łunarska E., Adv.Mat.Sci.; Physicochem. Mechanics of Mat. (ICF ESIS)

Malanowski S., Chemical & Biochemical Engineering Quartelery; Vapour Liquid Equilibria Series

Marciniec B., Appl. Organometall. Chem.; J. Clean Products and Processes; Organometaillics (American Chemical Society);

Marzec A., Fuel Processing Technology, Karbo;

Mączyński A., Vapour Liquid Equilibria Series

Mąkosza M., Acta Chem. Scand.; Chemistry-A European Journal; J. Phys. Org. Chem.; Mendeleyev Commun.; Org. Prep. Proc. Int.; Russ. Chem. Bull.; Synlett; Tetrahedron; Tetrahedron Lett.

Michalski J., Tetrahedron; Tetrahedron Asymmetry; Tetrahedron Lett.

Mikołajczyk M., Bull. Acad. Polon. Sci.; Hetroatom Chem.; Materials Science (Medziagotyra); Phosphorus, Sulfur, Silicon

Mrowec S., High Temperature Materials and Processes; J. Solid State Inorg. Chem.; Oxidation of Metals; Solid State lonics

Najbar J., Chem.Phys. Letters

Nalewajski R.F., International Journal of Quantum Chemistry

Namieśnik J., Acta. Chromatographica

Hawranek J., Spectrochim. Acta A

Paluch M., J.Colloid Interface Sci.

Paneth P., HyperNews

Paryjczak T., Acta. Chromatographica

Pasynkiewicz S., Journal of Organometallic Chemistry; Main Group Metal Chemistry

Paszyc S., J. Photoch. Photobio. A

Penczek S., Biomacromolecules; Collection of Czechoslovak Chemistry Communications; Current Organic Chemistry; Journal of Applied Polymer Science; Journal of Bioactive Polymers; Journal of Macromolecular Science – Pure and Applied Chemistry; Journal of Polymer Sci.; Macromolecules Chemistry and Physics; Macromolecules Rapid Communications; Macromolecules Reports; Polymer International; Progress in Polymer Science

Petelenz P., Alma Mater; Inter. J. Mol. Sci.; International Journal of Molecular Science; Universitas;

Piekarski H., J.Thermal Anal. Calorimetry;

Płocharski J., Materials Chemistry and Physics

Proniewicz L.M., Asian Journal of Spectroscopy

Pruchnik F., Metal-Based Drugs

Przyłuski J., Journal of New Materials for Electrochemical System

Randzio S., Termochim. Acta.

Ratajczak H., Bull.Pol.Acad.Sci., Chem.; J. Molecular Structure - współredaktor; Molecular Physics Reports; Spectroscopy Letters; Vibrational Spectroscopy

Różyło J.K., Acta. Chromatographica; Chem. Environ. Res. India; Industrial Engineering Chemistry Research; J.Chemical & Environmental Research; J.Planar Chromatography; Proc. Georgian Acad. Sci.

Rudziński W., Ads.Sci.Technol; Adsorption; LANGMUIR

Rychlewski J., Computational Methods in Sci. and Technol.; Appl. Catalysis - News Brief

Sęk D., High Performance Polymers

Sikorski Z.E., Internet Photochemistry and Photobiology; J. Food Biochemistry

Skrzecz A., IUPAC Solubility Data Series (Oxford University Press)Regional Editor od 1976.; Solution Chemistry Series (J.Wiley)

Sobczyk L., Chem.Phys.Reports

Sobota P. : New Journal of Chemistry

Sojka Z., Analytical Chem.; Electroanalysis; J Physical Chemistry

Stasicka Z., J. Physical Chemistry Chemical Physics

Stec W.J., Antisense and Nucleic Acid Drug Development; Eur. J. Org. Chem

Stręk  W., Material Science

Struszczyk H., Chemical Fibres (Chimiczeskije Volokna); Fibres and Textiles in Eastern Europe; Vlakna a Taxil (Słowacja)

Suski W., Journal of Alloys and Compounds

Sworakowski A., Advances Materials for Optics and Electronics; Condensed Matter News

Szafran M., ARKIVOC Z. Dega-Szafran

Szczepaniak W., Acta Chromatographica;

Śliwiok J., Acta Chromatographica; red. nacz.

Ślusarski L., Plastic Review

Taniewski M., Chemical Industry

Walczak B., Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems

Waluk J., J.Luminescence; Chem.Phys.; Photochem. Photobiolog. Sci.

Wasiak W., Acta Chromatographica

Wieczorek N., Journal of New Materials for Electrochemical System

Wielgosz Z., Plastmasy (Moskwa)

Witanowski M., Spect. Int. J.

Wojciechowski W., Journal of Mining and Metallurgy

Wojtaszek P., Biochem. Bull.

Wojtczak L., Acta Physicae Superficierum

Wolska E., Materials Science Foundation, Trans Tech Publications Ltd

Wróbel A.M., J.Wide bandd Gap Mat.; Journal of Chemical Vapour Deposition; Journal of Wide Band Gap Materials; Plasmas and Polymers

Ziabicki A., Fibres and Textiles in Eastern Europe; Journal of Rheology - do 1996

Ziółkowski J.J., Education in Adv. Chem.; Oxidation Communications

 

 

CZŁONKOSTWO KOMITETÓW REDAKCYJNYCH CZASOPISM CHEMICZNYCH KRAJOWYCH

 

Archiw. Nauk. Mat., Ślusarski L.

Barwniki, Środki Pomocnicze, Krach K.; Rutkowska-Olma E.; Sułkowska K.; Szuster L.

Biotechnologia, Taniewski M.; Twardowski T.

Bull. Acad. Polon., Bielański A.

Bull.Pol.Acad.Sci., Haber J.

Chemia Analityczna, Dybczyński R. - Redaktor Działowy; Sojka Z.,

Chemia i Inżynieria Ekologiczna, Wacławek W.

Chemia Stosowana, Ziółkowski J.J.

Chemia w Szkole, Kluz Z.

Chemik ; Zieliński S.; Górecki H.; Paryjczak T.; Pielichowski J.; Różycka D.; Wasilewski J.

Ekologia i Technika, Siepak J.; Buszewski B.; Hupka  J.

Ekologia i technologia, Buszewski B.

Ekoplast, Słonecki J.; Spychaj T.

Elastomery, Rzymski W.; Brzozowski Z.; Ślusarski L.

Farmakopea Polska, Szczepaniak W.

Karbo-Energochemia, Ekologia, Ściążko M.; Karcz A.

Kompozyty, Ślusarski L.

Niedziałki, Broś P.; Kluz Z.; Michalska L.; Poźniczek M.M.

Nukleonika, Chmielewski A.G. - red.nacz.; Michalik J.; Mioduski T.; Szumiel I.; Urbański P.

Ochrona przed Korozją, Danielewski M.; Darowicki K.; Flis J.; Juchniewicz R.

Organika, Lipkowski J.

Pestycydy, Lipkowski J.

Pol. J. Cosmetology, Kula J.

Polimery, Bortel A.; Grzywa E.; Kolarz B.; Florjańczyk Z.; Lubiewa-Wieleżyński W.; Narębska A.; Spychaj T.; Struszczyk H.; Ślusarski L.; Wasilewski J.; Witowska-Mocej B.;

Polish J. Chem., Baranowski B. - red. Nacz.; Borowski E.; Dudczak J.; Górecki H.; Grabowski Z.R.; Grzywa E.; Haber J.; Jarosz S.; Kryszewski M.; Mąkosza M.; Mikołajczyk M.; Siemion I.Z.; Sobczyk L.; Wicha J.; Wojciechowski K.

Polish Journal of Applied Chemistry, Bortel A.; Górecki H.; Grzywa E.; Haber J.; Jedliński Z.; Kałucki K.; Marciniec B.; Turkiewicz M.

Polish Journal of Chemical Technology, Grzywa E.; Kaleńczuk R.J.; Kałucki K. - red.nacz; Lubiewa-Wieleżyński W.; Spychaj T.; Taniewski M.

Polish Journal of Environmental Studies, Buszewski B.; Najbar J.; Namieśnik J.; Sos J.

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Sikorski Z.E.

Pollena - Kosmetyki, Perfumy, Chemia Gospodarcza, Grzywa E.

Postępy Techniki Jądrowej, Chmielewski A.G.

Przemysł Chemiczny, Kowalczyk Z.; Lipkowski J.; Marciniec B.; Grzywa E.; Skowroński B.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych, Żuchowska B.

Rynek Chemiczny, Lubiewa-Wieleżyński W.; Moszczyński W.

Sci.; Bull.Pol.Acad.Sci., Bielański A.

Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia, Ney R.

Tworzywa Sztuczne, Struszczyk H.

Wiadomości Chemiczne, Ziółkowski J.J. - red. Naczelny; Błażejowski J.; Borowski E.; Hubicki Z.; Jezierski A.; Krygowski T.; Lipkowski J.; Nowakowska M.; Hawranek J.; Penczek S.; Sobczyk L.; Stasicka Z.; Stojek Z.; Szafran M.; Latajka Z.

 

powrót