HONOROWE DOKTORATY ZAGRANICZNYCH AKADEMII

 

 

Baranowski B. : dr h.c. Politechnika w Goeteborgu, Szwecja

Bartnik R. : Honorowy Doktorat Uniwersytetu w Lyon l, 1997

Bielański A. - AGH w Krakowie.

Grabowski Z. R. : dr h.c. Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria

Haber J. : dr h.c. Uniwersytet Piotra i Marii Curie, Paris VI, 1994

Jedliński Z. : dr h.c. Uniwersytetu Technicznego im. G. Asochi  w Jassy, Rumunia

Kryszewski M. : dr h.c. Politechniki Łódzkiej.

Lipkowski J. : Honorowy Doktorat Instytutu Chemii Nieorganicznej Rosyjskiej Akad. Nauk

Mayer J. :  dr h.c. Uniwersytet of Strathclyde, Glasgow.

M±kosza M. : Honorowy Doktorat Rosyjskiej Akademii Nauk, 1994; Honorowy Doktorat Politechniki ¦l±skiej, 1997, Indiana University, Purdue University, Indianapolis, USA, 1989

Namie¶nik J. : dr h.c. Uniwersytet w Bukareszcie

Paryjczak T. : dr h.c. Politechniki Szczecińskiej

Ratajczak H. : dr h.c. Akad.Medycznej we Wrocławiu

Sikora Z.E. : dr h.c. Akademii Rolniczej w Szczecinie

Sobczyk L. : dr h.c. Uniwersytet Leningradzki

Witkowski A. : dr h.c. Uniwersytet Perpignan, 1996

Ziółkowski J.J. : dr h.c. Uniwersytetu w St. Petersburg

 

 

HONOROWE CZŁONKOSTWA ZAGRANICZNYCH AKADEMII

 

Baranowski B. : Członek Niemieckiej Akademii "Leopoldina", członek International Academy of Sciences , członek Ukraińskiej Akademii Nauk

Gawdzik A. : Członek Ukraińskiej Akademii Nauk Wyższej Szkoły

Grabowski Z. R. : Członek Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina

Grynkiewicz G. : American Chemical Society

Grzywa E. : Członek Rosyjskiej Akademii Inżynierskiej

Haber J. :Członek zagraniczny Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 1994

Jedliński Z. - Fellow of Royal Society of Chemistry, London.

Jeziorski B. : International Academy of Quantum Molecular Sciences

M±kosza M. : Członek Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina

Michalski J. : Członek Francuskiej Akademii Nauk, członek Niemieckiej Akademii “Leopoldina”

Mikołajczyk M. : Członek Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina

Olszewski S. : Członek European Academy of Sciences and Arts

Prot T. : Członek Akademii Nauk Ukrainy.

Ratajczak H. : Członek honorowy Białoruskiej Akademii Inżynierskiej, członek honorowy Indyjskiej Akademii Nauk, członek European Academy of Arts, Sciences and Humanities, Paryż,

Sęk D. : Członek rzecz. Euroazjatyckiej Akademii Nauk

Wojewódzka A. : Członek Ukraińskiej Akademii Nauk

Zielenkiewicz W. : Członek Królewskiej Akademii Nauk w Barcelonie.

Ziółkowski J.J. : Członek Academia Europaea

 

 

 

powrót