Procentowy udział polskich autorów w wybranych czasopismach międzynarodowych w latach 1990-2000

 

 

Tytuł

IF

Liczba publikacji

Udział prac w %

Zakres lat

 

 

 

 

 

Adv. Colloid Int.Sci.

2,625

 

2,5

1990-1994

Advances in Colloid and Interface Science

2,4

8/217

3,7

1995-2000

Angew. Chem.

5,974

4

0,3

1990-1994

Chem.Commun.

2,511

19

0,5

1990-1994

Colloids and Surfaces

1,16

98/2412

4,1

1995-2000

Colloids Surf. .

0,837

 

4,3

1990-1994

Inorganic Chem

2,72

 

0,5

1990-1994

Inorganic Chem.

2,534

 

0,7

1994-2000

Inorg. Chim. Acta

1,175

 

1,0

1994-2000

Inorg. Chim. Acta

1,37

 

1,3

1990-1994

J. Chem. Soc., Dalton

1,955

 

1,7

1994-2000

J. Inorg. Biochem.

1,399

 

2,2

1994-2000

J.Organomet. Chem.

1,48

 

2

1990-1994

J. Organomet. Chem.

1,645

 

1,7

1994-2000

J.Chem.Phys.

3,486

 

0,8

1990-1994

J.Chem.Soc., Chem.Commun.

2,51

 

0,25

1990-1994

J.Chem.Soc., Dalton Trans.

1,83

 

1

1990-1994

J.Chem.Soc., Faraday I, II

1,272

 

1,7

1990-1994

J.Chem.Soc., Perkin Trans. II

1,218

48

3

1990-1994

J.Chem.Soc., Perkin Trans. I

1,49

14

0,7

1990-1994

J.Colloid Int.Sci.

1,273

 

1,8

1990-1994

J.Mol.Catal.

1.43

 

3,9

1990-1994

J.Org.Chem.

3.029

70

1,2

1990-1994

J.Phys.Chem.

3.652

 

 

1990-1994

Journal of Colloid and Interface Science

1,66

137/2908

4,7

1995-2000

Journal of Molecular Catalysis A

1,52

63/1940

3,25

1995-2000

Journal of Physical Chemistry

2,4

122/9197

1,3

1995-2000

Journal of the Chemical Society Faraday Transactions

1,6

72/2621

2,75

1995-2000

Journal Polymer Science (Polymer Chemistry Ed.)

1,327

 

1,8

1990-1994

Langmir

2.661

 

1,6

1990-1994

Macromolecules

2,951

 

0,6

1990-1994

Macromolekular Chemie (Macromol.Chem.Phys.)

1,247

 

2.8

1990-1994

Macromolekulare Chemie (Rapid Communication)

1,785

 

1,1

1990-1994

Polyhedron

1,29

 

3,4

1990-1994

Polymer

1,549

 

1.6

1990-1994

Surface Science

2,661

 

1,6

1990-1994

Surface Science

2,2

97/612O

1,6

1995-2000

Synlett

2,538

13

2,5

1990-1994

Synthesis

1,608

33

2,6

1990-1994

Tetrahedron

1,83

28

1,7

1990-1994

The Journal of Chemical Physics B

3,2

217/9198

2,7

1995-2000

 

powrót