Chemia w Krajowym Programie Ramowym

Stosownie do zaleceń plenarnego posiedzenia Komitetu Chemii z dnia 19 października 2005r

przedstawiamy (tu kliknij) priorytetowe kierunki badań naukowych i prac rozwojowych.

 

powrót