IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Molekularny jeż odkryty w IChF PAN. Agregat o kulistej budowie składa się z 12 cząsteczek kaliksarenów. Wewnątrz cząsteczki znajduje się duża pusta przestrzeń (zaznaczona na niebiesko), którą w przyszłości będzie można użyć do transportowania innych cząsteczek, np. leków.

Molecular hedgehog discovered at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. A ball-like aggregate consists of 12 calixarene molecules. The large empty space (marked in blue) inside the supermolecule in future can be used for transporting other molecules, e.g., drugs..