IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
AKTUALNOŚCI INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
SUKCESY
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
>>> Regulamin
Nature Chem. (IF=21.8), "Controlling intramolecular hydrogen transfer in a porphycene molecule with single atoms or molecules located nearby", T.Kumagai, F.Hanke, S.Gawinkowski, J.Sharp, K.Kotsis, J.Waluk, M.Persson, L.Grill
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego
'Porozmawiajmy o nauce' - prof. Robert Hołyst o marzeniach w nauce i Dream Chemistry Award (tvp.pl)

23 XI 2015 godz. 10:00-13:00
prezentacje pięciu finalistów
godz. 14:00
ogłoszenie zwycięzcy
Chemical Rev. [IF=45,7] The Molecular Identification of Organic Compounds in the Atmosphere: State of the Art and Challenges, B.Noziere, R.Szmigielski, i 22 in.
Grant w konkursie NCN SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze - 6,6 mln zł dla projektu "Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka", ko-ordynowanego przez Wydział Biochemii, Bio-fizyki i Biotechnologi UJ, z IChF PAN jako partnerem (prof. Garstecki).
GRANT INFO
Granty, stypendia i inne konkursy
Big Grant
Frontiers of Science - that's where we are
>>> laureaci w edycji 2015
foto (edycja 2014)
Konkurs na Najlepszą Pracę
opublikowaną przez pracowników Instytutu
w roku 2014
>>> wyniki
Chem. Sciences [IF=8.6] Inherently chiral electrodes: the tool for chiral voltammetry, S.Arnaboldi, T.Benincori, R.Cirilli, W.Kutner, M.Magni, P.Mussini, K.Noworyta, F.Sannicolo
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Dr Mircea Dincă ze statuetką Dream Chemistry Award 2015
Chem. Soc. Rev., [IF=30.4]. "One-dimension-based spatially ordered architectures for solar energy conversion", S.Liu, Z-R.Tang, Y.Sun, J.C.Colmenares, Y-J.Xu
AcademiaNet - FNP`s 2014 NOMINATIONS
Advanced Researcher
Joanna Niedziółka-Jönsson
Konkurs na stanowisko
ERA Chair -
Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Układów Biologicznych
Chemical Sci., [IF=8.6], "Development of zinc alkyl/air systems as radical initiators for organic reactions", M.Kubisiak, K.Zelga, W.Bury, I.Justyniak, K.Budny-Godlewski, Z.Ochala, J.Lewiński
Seminaria Ogólnoinstytutowe
"Popołudnie Radia Dla Ciebie
stypendia dla młodych naukowców"
- rozmowa z Janem Paczesnym
60-lecie IChF PAN
IChF PAN, czyli 60 lat wkładu naukowego w rozwój chemii
Progr. Polymer Sci. [IF=26,9], "Functionalized polythiophenes: Recognition materials for chemosensors and biosensors of superior sensitivity, selectivity, and detectability", T.-P.Huynh, P.S.Sharma, M.Sosnowska, F.D'Souza, W.Kutner
7th International Workshop
Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing SMCBS'2015"
,
Pułtusk, Poland, November 7-9, 2015
Lepsze katalizatory usuną kancerogenne związki chloru z wody
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
ZAPISY NA LEKCJE POKAZOWE
Obrony prac doktorskich
8 XII 2015 r. (wtorek) godz. 12:00
Anna Celebańska
"Elektrody modyfikowane nanostrukturami węgla lub złota oraz ich zastosowanie
w czujnikach i ogniwach"


8 XII 2015 r. (wtorek) godz. 15:00
Michał Nejbauer
"Ultraszybka spektroskopia Ramana
- budowa układu i zastosowanie
do wybranych układów chemicznych"
Stypendia przyznano naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponu-jącym dorobkiem naukowym w skali między-narodowej.
W X edycji konkursu otrzyma je 255 wybitnych młodych naukowców (31 z placówek - instytutów i wydziałów uczelni - z  chemią w nazwie), w tym 8 z IChF PAN:
Jan Paczesny, Patryk Zaleski-Ejgierd, Kamil  Sokołowski, Krzysztof Sozański, Adam  Leśniewski, Tomasz Kamiński, Tomasz Kalwarczyk, Karina Kwapiszewska.
Stypendia naukowe MNiSW
dla młodych wybitnych naukowców
Detekcja białek: Wiemy, jak budować
lepsze zamki do chemicznych kluczy
Cząsteczkom białek będzie coraz trudniej zachować anonimowość, lekarzom i pacjentom - coraz łatwiej wykrywać wczesne etapy utajonych chorób. Naukowcy z IChF i University of North Texas w Denton udoskonalili metodę wytwarzania cienkich warstw detekcyjnych zdolnych rozpoznawać konkretne białka. To ważny krok ku budowie tanich czujników chemicznych, identyfikujących w płynach ustrojowych nawet niewielkie stężenia białkowych markerów chorób.
EurekAlert!
IChF właśnie zaprezentował dwa nowe katalizatory, opracowane w ścisłej współpracy z uniwersytetami Jagiellońskim w Krakowie i Jana Kochanowskiego w Kielcach. Katalizatory zaprojektowano z myślą o skutecznym oczyszczaniu wód wodociągowych ze związków chloru o znacznej szkodliwości.
Patenty
Patent w Holandii NL 2009996
Sposób uzyskiwania strojonych wąskopasmowych impulsów światła ze źródła krótkich impulsów światła
Method for producing tuneable narrow-bandwidth light pulses from a source of short light pulses
M.Nejbauer, Y.Stepanenko, C.Radzewicz, P.Wnuk, P.Skibiński, B.Białkowski
Patent w Holandii NL 2010852
Układ optyczny biegu wiązek laserowych w streczerze w geometrii Öffnera
Optical system for directing laser beams in Offner geometry stretcher
Y.Stepanenko, T.Pietruszka, M.Nejbauer, P.Wnuk, C.Radzewicz, P.Skibiński, M.Laskownicki
Patent w Polsce PL 218683
Platforma do pomiarów SERS oraz sposób jej wykonania
J.Paczesny, K.Sozański, A.Żywociński, W.Adamkiewicz, I.Dzięcielewski, K.Winkler,  A.Michota-Kamińska, R.Hołyst
IChF PAN, Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Patent w Polsce PL 219002
Układ i sposób zwiększania częstości repetycji impulsów laserowych
Y.Stepanenko
Patent w Polsce PL 218755
Sposób modyfikacji powierzchni mikrokanałów wykonanych w obiekcie poliwęglanowym
P.Garstecki, P.Jankowski, D.Ogończyk
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
Przedsiębiorcy mogą korzystać z wiedzy
i doświadczenia IChF PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN uruchomił serwis internetowy "IChF dla firm", adresowany do przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami. Celem działań Instytutu jest zacieśnienie współpracy z przemysłem, efektywniejszy transfer nowatorskiej wiedzy do gospodarki i podniesienie skuteczności Instytutu i współpracujących z nim firm w rywalizacji o środki unijne.
PAP
IChF dla firm
W dniach 15-16 października 2015 IChF PAN wziął udział w III Międzynarodowych Targach Innowacji i Nowych Technologii w Kielcach. Targi INNO-TECH EXPO 2015 to niecodzienna możliwość, by zaprezentować innowacyjną stronę swojej działalności. IChF PAN zaprezentował dwa szczególnie innowacyjne produkty: przenośną komorę pomiarową - walizkę do transportu próbek w warunkach ultra wysokiej próżni, która powstała w grupie prof. A. Jabłońskiego oraz ultraszybkie lasery przemysłowe do precyzyjnej mikroobróbki materiałów, których twórcą był zespół prof. C. Radzewicza. 
> więcej                             
Ministerstwo Głupich Kroków?
W każdej twojej komórce!
Kinezyna jest tym wewnątrz komórek ssaków, czym w naszych państwach są ciężarówki i lokomotywy: główną siłą napędową transportu wytworzonych dóbr. Nie ma kół, lecz "nóżki" - dwa ruchome fragmenty, którymi kroczy po włóknach cytoszkieletu. Najnowsze badania ujawniają mechanizmem tego "chodu" i bez żadnych wątpliwości pozwalają stwierdzić: kinezyna jest śmieszna. 
EurekAlert! PAP
23 XI 2015, godz. 14:00
Wykład zwycięzcy Dream Chemistry Award '2015 o swoich obecnych badaniach
International Warsaw Invention Show 2015.
Złoty, srebrny i brązowy medal dla pracowników IChF
EurekAlert! PAP
Wyróżnienia od Samorządu Doktorantów PAN dla IChF jako "najbardziej prodoktoranckiego instytutu PAN"
AlphaGalileo PAP
film  photogallery
Patent w Ukrainie UA 109104
Platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana
R.Hołyst, A.Michota-Kamińska, I.Dzięcielewski, S.Porowski, T.Suski, J.Weyher (IChF i Instytutowi Wysokich Ciśnień PAN)