IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
AKTUALNOŚCI INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
SUKCESY
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego
GRANT INFO
Granty, stypendia i inne konkursy
Big Grant
Frontiers of Science - that's where we are
>>> laureaci w edycji 2015
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Dr Mircea Dincă ze statuetką Dream Chemistry Award 2015
Kapituła projektu "Młodzi Liderzy Innowacji" Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, przyznała P.Garsteckiemu tytuł Very Important Polish Innovator.
Seminaria Ogólnoinstytutowe
60-lecie IChF PAN
IChF PAN, czyli 60 lat wkładu naukowego w rozwój chemii
Diagnostyka dla każdego:
Szybszy i skuteczniejszy detektor zakażeń grzybiczych z IChF PAN
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
ZAPISY NA LEKCJE POKAZOWE
Obrony prac doktorskich
Egzotyczne efekty kwantowe mogą rządzić chemią wokół nas
Obiekty świata kwantów mają skrytą i zimnokrwistą naturę: zwykle zachowują się kwantowo tylko wtedy, gdy są znacznie schłodzone i odizolowane od otoczenia. Doświadczenia przeprowadzone przez chemików i fizyków z Warszawy burzą ten prosty obraz. Okazuje się, że jeden z najciekawszych efektów kwantowych nie tylko zachodzi w temperaturach pokojowych i wyższych, ale wręcz gra dominującą rolę w... przebiegu reakcji chemicznych we wrzątku!
Zakażenia grzybicze to wielki problem współczesnej służby zdrowia. Krytycznym czynnikiem ich skutecznego leczenia jest czas: im szybciej zakażenie zostanie wykryte, tym skuteczniej można przeciwdziałać groźnej infekcji. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie zbudowano czujnik pozwalający skrócić czas detekcji grzybów z obecnych kilku dni do zaledwie paru minut.
Nowe patenty
Drugi rok z rzędu IChF znalazł się w pierwszej dwudziestce podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym.
IChF dla firm
International Warsaw Invention Show 2015.
Złoty, srebrny i brązowy medal dla pracowników IChF
Wyróżnienia od Samorządu Doktorantów PAN dla IChF jako "najbardziej prodoktoranckiego instytutu PAN"
AlphaGalileo PAP
film  photogallery
Złoty Medal Chemii
dla Michała Sawczyka
z Wydziału Chemii UW
fotogaleria
film
Europejski grant ERA Chair dla IChF PAN
o wartości 2,5 mln euro, który pozwoli zatrudnić w Instytucie światowej klasy specjalistę z zakresu biologii, pracującego na jej styku z chemią lub fizyką.

Komitet ERA CHAIR zaoferował stanowisko ERA CHAIR
prof. Maciejowi Wojtkowskiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Konkurs na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Chemii Fizycznej Układów Biologicznych
Patent w Polsce PL 219206
"Sposób uzyskiwania strojonych wąskopasmowych impulsów światła ze źródła krótkich impulsów światła"
M.Nejbauer, Y.Stepanenko, C.Radzewicz, P.Wnuk, P.Skibiński, B.Białkowski
Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki - cykl redakcyjny "Dziennika. Gazety Prawnej" połączony z konkursem na najlepszy wynalazek opracowany przez polską uczelnię lub instytut naukowy. Do konkursu zgłoszone zostały trzy wynalazki IChF.
Wybrano najlepszych studentów-wynalazców. wynalazków nagrodzonych w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Student-wynalazca"

Doceniono wynalazek z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zatytułowany "Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym", współautorstwa Łukasza Richtera. Rozwiązanie może mieć zastosowanie w wykrywaniu bakterii i wirusów m.in. w ochronie zdrowia, produkcji żywności, procesach biotechnologicznych, ochronie roślin, a także służyć analizie obecności i rodzaju narkotyków. Wynalazek pozwala na skrócenie czasu analizy, poprawia także jednorodność i jakość uzyskanych wyników.
>>> PAP
29 kwietnia 2016 (piątek), godz. 10:00

Dr Justyna Małkuch-Świtalska

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, Niezależny Ekspert ds. karier młodych naukowców przy Komisji Europejskiej, ekspert Europejskiej Sieci Mobilności Naukowej Euraxess

Strategiczne planowanie kariery.

Pracownik naukowy: nowe możliwości, nowe ścieżki kariery

Lignina ropą przyszłości? Być może dzięki Słońcu i fotokatalizatorom!
Nano Letters, [IF=13,6]. "Direct Observation of Photoinduced Tautomerization in Single Molecules at a Metal Surface", Boeckmann, H.; Liu, S.; Mielke, J.; Gawinkowski, S.; Waluk, J.,; Grill, L.; Wolf, M.; Kumagai, T.; (2016), 16 (2), 1034-1041
Coordination Chem. Rev., [IF=12,2]. "Metal complexes based on native cyclodextrins: Synthesis and structural diversity", Prochowicz, D., Kornowicz, A., Justyniak, I., Lewinski, J.; (2016), 306, 331-345
Biotechn. Adv.,  [IF=9,0]. "Molecularly imprinted polymers for separating and sensing of macromolecular compounds and microorganisms", Iskierko, Z., Sharma, P.S., Bartold, K., Pietrzyk-Le, A., Noworyta, K., Kutner, W.; (2016), 34 (1), 30-46
EurekAlert!
Patent w Polsce PL 220928
"Sposób kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych światła o szerokim widmie oraz układ optyczny do takiej kompresji "
M.Nejbauer, Y.Stepanenko, C.Radzewicz, P.Wnuk, P.Skibiński, M.Laskownicki
Nauka w Polsce - Postawione "na głowie" wirusy zwiększą skuteczność bioczujników
Salon International
des Inventions Geneve

* złoty medal z wyróżnieniem
* nagroda specjalna
dla L.Richtera, J.Paczesnego, M.Księżopolskiej-Gocalskiej i R.Hołysta za wynalazek "Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym"
>>> PAP
23 V 2016, godz. 11:00
Anna Zagożdżon
"Udoskonalenie metody dyspersji Taylora w zastosowaniu do pomiarów współczynników dyfuzji"16 V 2016. godz. 13:30
Magdalena Warczak
"Tworzenie i własności
anodowych warstw tlenkowych na tytanie"
Patent w Polsce PL 220929
"Sposób wyznaczania stężenia wodoru w roztworach wodnych".
J.Jędraszko, W.Adamiak, W.Nogala, M.Opałło
Rafinerie kojarzą się z ropą naftową i gęstą plątaniną technicznych instalacji. W przyszłości mogą się jednak zmienić - jeśli ropę zastąpi lignina, dotychczas traktowana jako odpad przemysłowy. Kierunek badań prowadzących ku temu celowi wyznaczają nowe fotokatalizatory, opracowane przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Pozwalają one przekształcać związki modelujące prawdziwą ligninę w użyteczne substancje chemiczne, na dodatek w reakcjach zachodzących w warunkach naturalnie występujących w przyrodzie.
TVP Panorama
PAP