IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Złoty Medal Chemii - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską
AKTUALNOŚCI INFORMACJE PRASOWE IChF
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 22-343-2000
SUKCESY
Publikacje
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia - finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.

>>> Praktyki studenckie w IChF PAN
BAZA APARATURY NAUKOWEJ
IChF PAN na
>>> Regulamin
Nature Chem. (IF=21.8), "Controlling intramolecular hydrogen transfer in a porphycene molecule with single atoms or molecules located nearby", T.Kumagai, F.Hanke, S.Gawinkowski, J.Sharp, K.Kotsis, J.Waluk, M.Persson, L.Grill
Wolne stanowiska doktorantów -
poszukiwani kandydaci
Horyzonty nauki
w e-książce dostępnej dla każdego
'Porozmawiajmy o nauce' - prof. Robert Hołyst o marzeniach w nauce i Dream Chemistry Award (tvp.pl)
Chemical Rev. [IF=45,7] The Molecular Identification of Organic Compounds in the Atmosphere: State of the Art and Challenges, B.Noziere, R.Szmigielski, i 22 in.
Na wystawie "Salon international des inventions" w Genewie dyplomem i srebrnym medalem nagrodzony został zespół - W.Adamkiewicz, J.Paczesny, K.Sozański, R.Hołyst, I.Dzięcielewski, K.Winkler, A.Kamińska i A.Żywociński za wynalazek "Platforme pour analyse de SERS et leur methode de production".
Salon international des inventions Geneve
Grant w konkursie NCN SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze - 6,6 mln zł dla projektu "Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka", ko-ordynowanego przez Wydział Biochemii, Bio-fizyki i Biotechnologi UJ, z IChF PAN jako partnerem (prof. Garstecki).
Liczba cytowań pracy Prof. Zbigniewa R. Grabowskiego (wraz z K.Rotkiewicz i W.Rettig) "Structural changes accompanying intramolecular electron transfer: Focus on twisted intramolecular charge-transfer states and structures", Chemical Review 103 (2003) (IF=33), przekroczyła 1000.
GRANT INFO
Granty, stypendia i inne konkursy
Big Grant
8th International Warsaw Invention Show
IWIS 2014
największe w Polsce i jedno z największych w Europie międzynarodowych eventów poświęconych   wynalazczości.
Dwa wynalazki IChF zostały nagrodzone złotymi medalami a dwa inne srebrnymi.
Glory Medal za wynalazek dla IChF od IFIA (International Federation of Inventors' Associations)
3rd World Competition of the Chemical Invention
Techicon Innowacje '2014
10. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji
Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej dla IChF PAN za "Urządzenie mikrofluidyczne do rozdziału krwi i oznaczania aktywności enzymów trzustki"
Frontiers of Science - that's where we are
PAP: Inżynierowie i licencjaci mogą zabiegać o Złoty Medal Chemii (edycja 2015)

PAP: Ruszył nabór zgłoszeń
do Złotego Medalu Chemii
foto
Konkurs na Najlepszą Pracę
opublikowaną przez pracowników Instytutu
w roku 2014
>>> regulamin
Chem. Sciences [IF=8.6] Inherently chiral electrodes: the tool for chiral voltammetry, S.Arnaboldi, T.Benincori, R.Cirilli, W.Kutner, M.Magni, P.Mussini, K.Noworyta, F.Sannicolo
We are pleased to inform you that the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences' comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' logo.
IPC PAS can now use the 'HR Excellence in research' logo to help promote itself as a provider of a stimulating and favourable work environment. The logo reflects your commitment to continuously improve your human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent recruitment and appraisal procedures. Please find the logo attached in different formats along with graphic guidelines for use.

The EURAXESS Rights Team
Dream Chemistry Award: Nagroda za naukowy projekt marzeń
znów do zdobycia!
Chem. Soc. Rev., [IF=30.4]. "One-dimension-based spatially ordered architectures for solar energy conversion", S.Liu, Z-R.Tang, Y.Sun, J.C.Colmenares, Y-J.Xu
AcademiaNet - FNP`s 2014 NOMINATIONS
Advanced Researcher
Joanna Niedziółka-Jönsson
see DCA'2014
Prof. dr hab. Marcin Opałło powołany na dyrektora IChF PAN na 4 letnią kadencję.
Konkurs na stanowisko
ERA Chair -
Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Układów Biologicznych
Chemical Sci., [IF=8.6], "Development of zinc alkyl/air systems as radical initiators for organic reactions", M.Kubisiak, K.Zelga, W.Bury, I.Justyniak, K.Budny-Godlewski, Z.Ochala, J.Lewiński
Seminaria Ogólnoinstytutowe
"Popołudnie Radia Dla Ciebie
stypendia dla młodych naukowców"
- rozmowa z Janem Paczesnym
60-lecie IChF PAN
IChF PAN, czyli 60 lat wkładu naukowego w rozwój chemii
Progr. Polymer Sci. [IF=26,9], "Functionalized polythiophenes: Recognition materials for chemosensors and biosensors of superior sensitivity, selectivity, and detectability", T.-P.Huynh, P.S.Sharma, M.Sosnowska, F.D'Souza, W.Kutner
7th International Workshop
Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing SMCBS'2015"
,
Pułtusk, Poland, November 7-9, 2015
Na liście tegorocznych laureatów Diamentowego Grantu jest Piotr Trochimczyk student związany z IChF oraz Mirosław Arczewski i Dawid Zych. Dwaj ostatni byli wyróżnieni w ostatnim konkursie Złoty Medal Chemii.
Światło nie musi być (szybkim) zabójcą cząsteczek chemicznych
Cząsteczki chemiczne silnie oddziałujące ze światłem na ogół rozpadają się bardzo szybko. W IChF PAN ustalono główny mechanizm sprzyjający tej destrukcji. Zdobyta wiedza pozwala wielokrotnie wydłużać fotostabilność cząsteczek, co ma znaczenie nie tylko dla metod pomiarowych stosowanych w badaniach laboratoryjnych, ale także dla producentów przedmiotów użytkowych, zwłaszcza wytwarzanych z barwionych polimerów.                                                                                    EurekAlert!
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu  zaangażowaniu w badania laboratoryjne.
18 IX 2015
"Greener Pathways to Organics and Nanomaterials: Sustainable Applications of Nanocatalysts with Magnetic Core"
Prof. Rajender S. Varma
Regional Centre of Adv. Technologies and Materials, Palacky University, Slechtitelu, Olomouc, Chech Republic,
and Cincinanati, Ohio
ZAPISY NA LEKCJE POKAZOWE
Wszechobecny, groźny, nieznany:
czym naprawdę jest pył zawieszony?
Obecny rozwój metod analitycznych wreszcie otworzył drogę do poznania chemii związków organicznych tworzących drobiny pyłu unoszącego się w powietrzu, twierdzą autorzy raportu opublikowanego w czasopiśmie "Chemical Reviews". W świetle najnowszych badań głównym producentem pyłu zawieszonego - obok silników samochodowych i palenisk - okazały się wszechobecne drzewa.
Obrony prac doktorskich
30 IX 2015 r. godz. 10:00
Witold Adamkiewicz

"Otrzymywanie powierzchni wzmacniających sygnały ramanowskie"


***

2 X 2015 r. godz. 12:00
Anna Rola-Noworyta

"Badanie aktywacji tlenu molekularnego ze związkami alkilowymi boru, glinu i galu"
Stypendia przyznano naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponu-jącym dorobkiem naukowym w skali między-narodowej.
W X edycji konkursu otrzyma je 255 wybitnych młodych naukowców (31 z placówek - instytutów i wydziałów uczelni - z  chemią w nazwie), w tym 8 z IChF PAN:
Jan Paczesny, Patryk Zaleski-Ejgierd, Kamil  Sokołowski, Krzysztof Sozański, Adam  Leśniewski, Tomasz Kamiński, Tomasz Kalwarczyk, Karina Kwapiszewska.
Stypendia naukowe MNiSW
dla młodych wybitnych naukowców
Najlepszy zbuduje katedrę: Rusza konkurs prestiżowego grantu ERA Chair
Światowej klasy specjaliści w zakresie badań na pograniczu biologii, chemii i fizyki mają szansę utworzyć własną katedrę w jednej z najlepszych polskich instytucji naukowych. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie właśnie ruszył konkurs prestiżowego europejskiego grantu ERA Chair.
AlphaGalileo PAP