IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Grafen - przez wielu uznawany za najbardziej obiecujący materiał przyszłości, grafen wciąż pozostaje substancją drogą i trudną do wyprodukowania. Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Institut de Recherche Interdisciplinaire w Lille opracowali tanią metodę wytwarzania wielowarstwowych pokryć grafeno-wych. Nowy sposób nie wymaga użycia specja- listycznej aparatury i może zostać zrealizowany w praktycznie każdym laboratorium.

Wizualizacja płachty utlenionego grafenu (w lewym górnym rogu) oraz (w prawym dolnym rogu) powierzchni grafenowej z dołączonymi cząsteczkami utlenionego tetratiafulwalenu (TTF). Pierścienie grafenowe składają się z sześciu atomów węgla, pierścienie TTF z trzech atomów węgla i dwóch siarki.


Considered by many as the most promising material of the future, graphene still remains an expensive and hard-to-fabricate substance. Researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, and the Interdisciplinary Research Institute in Lille developed a low cost method for manufacturing multilayered graphene sheets. The new method does not require any specialized equipment and can be implemented in any laboratory.

Visualisation of a graphene oxide sheet (left top) and a graphene surface with attached tertathiafulvalene (TTF) molecules (right bottom). Graphene rings are composed of six carbon atoms, TTF rings - of three carbon and two sulphur atoms.

(fot. IChF PAN, Piotr Gędziorowski)