Historia Instytutu
 Dyrekcja
 Rada Naukowa
 Biblioteka
 Pracownicy
 Informacja lokalna
 Adres
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
MATERIAŁY
DLA OCENY PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH
prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Instytut Chemii Fizycznej PAN
***
 
Ocena parametryczna 2010, za okres 2005-2009 (PDF)

Ocena parametryczna za okres 1997-2000:
 1. Sumaryczna liczba punktów

 2. punkty za:
  • publikacje recenzowane (lata 1997 - 2000)
  • monografie naukowe (lata 1997 - 2000)
  • stopnie naukowe
  • patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe
  • praktyczne wykorzystanie wyników badań poza jednostk±

 3. Stan zatrudnienia w latach 1997 - 2000


 4. Publikacje w czasopismach:
 5. -   w czasopismach na li¶cie filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej
  -   w innych recenzowanych czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej
  -   w recenzowanych czasopismach krajowych o zasięgu lokalnym
  Rok: 1997, 1998, 1999, 2000

 6. Publikacje w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych. Rok: 1997, 1998, 1999, 2000
 7. Monografie naukowe. Podręczniki akademickie. Rok: 1997, 1998, 1999, 2000
 

 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by NB