Regulamin zakupów materiałów i usług

Zarządzenie Dyrektora z dnia 7 IV 2014

Regulamin obowiązujący od 16 IV 2014 r.

Formularze

uwaga:
  • Gdy zakup jest dokonywany w ramach podpisanych wcześniej przez Instytut umów na dostawę określonych towarów lub usług, składanie przez pracownika Zapotrzebowania nie jest wymagane.