Prof. dr hab. Marek Tkacz
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

W gestii prof. dr. hab. Marka Tkacza - z-cy dyrektora Instytutu pozostaje:

  • sprawy planów badawczych Instytutu, ich realizacji oraz sprawozdań
  • sprawy związane ze współpracą naukową z zagranicą
  • nadzór nad realizacją projektów badawczych
  • sprawy problematyki patentowej i wdrożeń wyników prac badawczych Instytutu do praktyki gospodarczej
  • opieka i nadzór nad działalnością dydaktyczną Instytutu
  • organizowanie corocznych konkursów na najlepszą publikację Instytutu
  • inne sprawy zlecone przez dyrektora Instytutu
Dyżury w dyrekcji Instytutu: poniedziałek - czwartek, godz. 11:00-12:00, tel. 3224

E-mail: mtkacz@ichf.edu.pl