Mgr inż. Tadeusz Pacholik
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych

W gestii mgr. inż. Tadeusza Pacholika - z-cy dyrektora Instytutu ds. ogólnych pozostaje:

  • prowadzenie prac dotyczących zatrudnienia i płac Pionu Technicznego i administracji
  • zorganizowanie i sprawowanie nadzoru nad pracą Sekretariatu Instytutu, a także nad sprawnym i terminowym opracowywaniem materiałów pod obrady Rady Naukowej i Kolegium Instytutu
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością sieci komputerowej Instytutu
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością przedsiębiorstw usługowych i gospodarczych współpracujcych z Instytutem na jego terenie
  • sprawowanie nadzoru nad warsztatami i Pionem Technicznym Instytutu
  • współpraca z Pionem Technicznym Instytutu w sprawach inwestycyjno-remontowych
  • organizacja współpracy Instytutu z firmami wdrażającymi wyniki badań
  • inne sprawy zlecone przez dyrektora Instytutu
Dyżury w dyrekcji Instytutu: codziennie w godz. 10:00-11:00, tel. 3111

E-mail: tpacholik@ichf.edu.pl