Prof. dr hab. Marcin Opałło
Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN

W gestii prof. dr hab. Marcina Opałło - dyrektora Instytutu pozostaje:

  • sprawowanie opieki i nadzoru nad realizacj± statutowych zadań Instytutu
  • sprawy problematyki naukowo-badawczej oraz organizacji badań
  • prowadzenie prac Kolegium Instytutu
  • reprezentowanie Instytutu we współpracy naukowej z instytucjami krajowymi i zagranicznymi
  • sprawy polityki kadrowej Instytutu
  • nadzór nad sprawami inwestycyjnymi Instytutu
  • sprawy polityki Instytutu w zakresie inwestycji aparaturowych i budowlanych oraz
  • inne sprawy, które zgodnie z obowiązuj±cymi przepisami powinny być załatwiane przez dyrektora Instytutu
Dyżury w dyrekcji Instytutu: poniedziałek - czwartek, godz. 9:00-10:00, tel. 3375

E-mail: mopallo@ichf.edu.pl