Kolejni dyrektorzy Instytutu Chemii Fizycznej PAN

Wojciech Świętosławski
1955-1960
Michał Śmiałowski
1960-1973
Wojciech Zielenkiewicz
1973-1990
Jan Popielawski
1990-1992
Janusz Lipkowski
1992-2003
Aleksander Jabłoński
2003-2011
Robert Hołyst
od 2011 r.