Instytut Chemii Fizycznej PAN
13 czerwca 1959 - Profesor Świętosławski, pierwszy dyrektor IChF PAN
umieszcza w fundamentach budowy akt erekcyjny Instytutu
Teren budowy Instytutu, w tle kamienice - na ul. Płockiej i na rogu ul. Kasprzaka i Krzyżanowskiego
Rok 1971 - budowa Nowej Hali
Kościół Św. Wojciecha na ul. Wolskiej,
widok z terenu budowy Instytutu
Żyrafa, stała przed Instytutem do lat 70.
(fot. "Poznaj Warszawę - WOLA", RSW 'Prasa', 1972)
W tle gazownia (fot. lewa) i kościół na rogu  ul. Kasprzaka i Bema (fot. prawa)
Wola w 1945 roku; zaznaczony teren,
gdzie w roku 1960 powstanie siedziba Instytutu
(fot ortomapa www.mapa.um.warszawa.pl)
widok współczesny