IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Laboratorium spektroskopii elektronowych (AES-XPS)
Laboratory of electron spectroscopies (AES-XPS)
Fot. G. Krzyżewski