Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Szkoła Nauk Ścisłych

Katedra Chemii

DOKTORAT
MAGISTERIUM
LICENCJAT
UKSW?
 
strona główna
"Co studenci UKSW Szkoły Nauk Ścisłych mają wspólnego ze światową nauką" - wykład inauguracyjny
Studiuj z nami!

Jeśli już wiesz, że chemia to pasjonująca dziedzina nauki
- to są to studia dla Ciebie.
Jeżeli się wahasz - to spróbuj, przekonamy Cię, że tak właśnie jest.

Większość zajęć prowadzona jest w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, na Woli w Warszawie.

Od samego początku gwarantujemy:

 • małe grupy studenckie
 • bezpośredni kontakt z wysoko kwalifikowaną kadrą akademicką
 • nowoczesne i znakomicie wyposażone laboratoria.

Jeśli chcesz, masz czas i motywacje, możesz uczestniczyć
w zajęciach ponadprogramowych:

 

Oto, czego będziesz się uczył w pierwszych trzech latach studiów:

 • rok I
  • Chemia: wykłady i ćwiczenia
  • Fizyka: wykłady i ćwiczenia
  • Matematyka: repetytorium
  • Lektoraty
 • rok II
  • Chemia fizyczna: wykłady, ćwiczenia i pracownia
  • Fizyka: wykłady, ćwiczenia i pracownia
  • Matematyka: rachunek prawopodobieństawa, statystyka matematyczna i analiza
  • Lektoraty
 • rok III
  specjalność: fizykochemia materiałów
  • Fizykochemia polimerów
  • Chemia materiałów: wykłady i pracownia
  • Elektrochemia
  • Podstawy spektroskopii
  • Chemia organiczna
  • Podstawy technologii chemicznej
  • Chemia organiczna: ćwiczenia, pracownia i laboratorium syntezy organicznej
  • Seminarium licencjackie

Zobacz, gdzie jesteśmy i jak wyglądamy:

     

 WYCIECZKA PO INSTYTUCIE 
 


INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ
Polskiej Akademii Nauk