Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Szkoła Nauk Ścisłych

Katedra Chemii

DOKTORAT
MAGISTERIUM
LICENCJAT
UKSW?
 
strona główna
Po uzyskaniu licencjatu -
- dwa lata studiów II stopnia i obrona pracy magisterskiej.

Sprawdź:


INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ
Polskiej Akademii Nauk