Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Szkoła Nauk Ścisłych

Katedra Chemii

DOKTORAT
MAGISTERIUM
LICENCJAT
UKSW?
 
strona główna
Na trzecim roku w drugim semestrze piszesz prace licencjacką. Staramy się żeby praca stanowiła fragment badań prowadzonych w Instytucie.
  • Pracujesz na nowoczesnym sprzęcie
  • Pracujesz w grupie ludzi zajmujących się podobną tematyką i zawsze gotowych Ci pomóc
  • Masz szansę zostać współautorem prac naukowych i doniesień konferencyjnych,
    ...i wpisać sobie do CV pierwsze sukcesy
  • Masz przekonanie, że Twoja praca ma sens
    - nie jest tylko ćwiczeniem i sztuką dla sztuki

Zobacz przykładowe tematy prac licencjackich z poprzednich lat.


INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ
Polskiej Akademii Nauk