Uniwerystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Szkoła Nauk Ścisłych    >>>    Instytut Chemii Fizycznej PAN - Międzynarodowe Studia Doktoranckie
3 lata studiów    >>    licencjat    >>    +2 lata studiów    >>    magisterium    >>>    +4 lata studiów doktoranckich    >>    doktorat

menu
 
wybierz chemię na Wyszyńskim! licencjat po 3 latach magisterium po 3+2 latach studia doktoranckie w IChF