Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Szkoła Nauk Ścisłych

Katedra Chemii

DOKTORAT
MAGISTERIUM
LICENCJAT
UKSW?
 
strona główna

Po zakończeniu studiów magisterskich
w ciągu czterech lat możesz zrobić doktorat
 
czekają na Ciebie

Międzynarodowe Studia Doktoranckie
    w Instytucie Chemii Fizycznej PAN


INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ
Polskiej Akademii Nauk