Dyrektordr Jarosław Frydel
Adresul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Tel./Fax+(48) 22-632-4513, 22-343-3385
E-mailjfrydel@ichf.edu.pl
BankBank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warsaw, Poland
Account No. PLN 20 1130 1017 0020 1470 5720 0002
(IBAN) EUR PL98 1130 1017 0020 1470 5720 0053
(IBAN) USD PL28 1130 1017 0020 1470 5720 0052

Zakład Doświadczalny CHEMIPAN został założony w 1971 roku jako jedno z niewielu na polskim rynku przedsiębiorstw zajmujących się syntezą związków chemicznych na zlecenie. CHEMIPAN znajduje się w strukturach Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk i działa na rynku bez wsparcia finansowego z instytucji rządowych oraz bez kredytowania przez banki komercyjne. Wszystkie inwestycje oraz codzienne wydatki są pokrywane z bieżącej sprzedaży produktów i usług. CHEMIPAN zatrudnia 30 osób, wśród których połowa posiada wyższe wykształcenie. Siedziba główna oraz laboratoria chemiczne są umiejscowione przy Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, natomiast w zakładzie zlokalizowanym na Żeraniu znajduje się aparatura do produkcji półtechnicznej.

CHEMIPAN zajmuje się badaniami nad powiększeniem skali procesów i reakcji, które zostały opracowane w laboratoriach instytutu, oraz wdraża te procesy do produkcji w skali półtechnicznej. Opracowywane są również nowe produkty oraz procesy na zapotrzebowanie firm zewnętrznych oraz syntezy związków chemicznych na zlecenie.

Ważną częścią naszej działalności jest synteza związków chemicznych służących ochronie środowiska. Nasze feromony, kairomony i repelenty są wykorzystywane w leśnictwie, rolnictwie i sadownictwie do produkcji ekologicznych środków służących do kontroli liczebności owadów - szkodników. Zaprojektowane we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa i wykonane w naszej firmie wabiki (dyspensery) oraz pułapki feromonowe są stosowane na powierzchniach leśnych całej Polski. CHEMIPAN produkuje feromony dla ponad 40 szkodników, w tym:

 • Kornik drukarz (Ips typographus)
 • Rytownik pospolity (Pityogenes chalcographus)
 • Mniszka brudnica (Lymantria monacha)
 • Drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum)
 • Szeliniak sosnowiec (Hylobius abietis)
 • Cetyniec większy (Tomicus piniperda)
 • Zwójka sosnóweczka (Rhyacionia bouliana)

Produkty oparte na feromonach są również eksportowane do wielu krajów europejskich. Około 20-30% naszej produkcji trafia na rynki zagraniczne. Poza standardową obecnie produkcją dyspenserów i pułapek feromonowych, CHEMIPAN prowadzi również badania nad innymi, przyjaznymi dla środowiska, metodami kontroli liczebności owadów-szkodników, takimi jak zaburzanie rójki (mating-disruption) oraz attract-and-kill. Dodatkowo, nieustannie poszukujemy nowych związków wabiących lub odstraszających przeciwko ważnym gospodarczo szkodnikom.
Katalog feromonów

Dyspensery dla Pityogenes chalcographusPułapka IBL-3 dla owadów latających
Pułapka IBL-4 dla owadów biegającychPułapka IBL-2 dla owadów latających

Odrębną gałęzią działalności CHEMIPAN jest dostarczanie związków chemicznych o wysokiej czystości do zastosowań specjalnych. Prawie 100% produkcji trafia do przedsiębiorstw handlowych działających na rynkach Europy, Japonii. Przykłady związków:

 • stabilne wolne rodniki, produkcja oparta na własnej, opatentowanej technologii,
 • pochodne kwasu acetylenowego,
 • kwasy organiczne,
 • 2-hydroksykarbazol (produkcja oparta na własnej, opatentowanej technologii),
 • azotowe związki heterocykliczne, pochodne azetydyny, pirydyny, piperydyny, pirymidyny oraz indolu.
Pełna lista naszych produktów jest dostępna w katalogu,

Listę związków o wysokiej czystości produkowanych przez CHEMIPAN zamykają substancje wykorzystywane jak wzorce analityczne w chromatografii oraz refraktometrii.

Jakość i czystość naszych produktów kontrolowana jest przy wykorzystaniu standardowych metod chemii analitycznej - chromatografii gazowej (GC), chromatografii cieczowej (HPLC) oraz miareczkowania potenjcometrycznego. Dodatkowo korzystamy ze wszystkich zaawansowanych metod analitycznych (NMR, EPR, FT-IR, MS/GC, MS/HPLC itd.) dostępnych w macierzystym instytucie.

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw
RODO


Web Site edited by aws