Chemical Abstracts na platformie SciFinder
od 1907 roku

Sci Finder jest nową platformą online dostępu do bazy Chemical Abstracts. Daje możliwość przeszukiwania wielu roczników bazy jednocześnie, posiada więcej opcji wyszukiwawczych np.: po wzorach strukturalnych, wzorach sumarycznych, reakcjach chemicznych.
Warunkiem dostępu jest rejestracja użytkownika. Po zarejestrowaniu, przy każdorazowym dostępie wymagane jest logowanie.
Z bazy jednocześnie może korzystać 6 użytkowników.

 • Wejście do Bazy
  (dla użytkowników już zarejestrowanych)


 • Rejestracja
  (dla użytkowników, którzy nie posiadają jeszcze username i hasła)


  • przy rejestracji wymagany jest instytutowy adres e-mail (o domenie "ichf.edu.pl" lub "icho.edu.pl")
  • użytkownik sam wybiera sobie nazwę (username) i hasło, według następujących zasad:
   - nazwa użytkownika (username) powinna mieć od 5-15 znaków (będących literami lub kombinacją liter, cyfr i znaków specjalnych
   - hasło powinno mieć od 7-15 znaków i zawierać elementy z co najmniej trzech następujących grup:
    litery
    kombinacja dużych i małych liter
    cyfry
    znaki niealfanumeryczne np. @, %, # itp.
  • cały proces rejestracji musi odbywać się na tym samym komputerze z sieci Instytutu, na którym został rozpoczęty
  • po otrzymaniu potwierdzenia hasła i username na podany adres e-mail, będzie można korzystać z bazy ze wszystkich komputerów Instytutu.

  Licencja - fragmenty
  • - Baza może być udostępniona jedynie upoważnionym Użytkownikom - pracownikom i studentom, posiadającym dostęp do komputerów z domeny Instytutu.


  • - Upoważnieni użytkownicy mają prawo uzywać SciFindera wyłącznie dla celów własnych badań i poszukiwań naukowych.


  • - Upoważnieni użytkownicy mają prawo zachować nie więcej niż 5000 rekordów, które mogą wykorzystywać do celów własnej pracy naukowej i dydaktycznej i udostępniać innym upoważnionym Użytkownikom w ramach zajęć dydaktycznych i naukowych. Zachowane rekordy należy usunąć, gdy nie będą już więcej potrzebne.


  • - Przeszukiwanie bazy nie może być prowadzone przez automaty czy roboty.
  Powrót do Strony Głównej