Pracownicy Biblioteki Instytutu Chemii Fizycznej PAN

Joanna M±dry Joanna M±dry
Kierownik; Dział Ksi±żek
tel. 343 34 22
jmadry@ichf.edu.pl
Hanna G±siorowska Hanna G±siorowska
Dział Wymiany; prenumerata czasopism polskich
tel. 343 30 38
hgasiorowska@ichf.edu.pl
Ela Górniak Elżbieta Górniak
Dział Ksi±żek ICHO
tel. 343 30 38
egorniak@ichf.edu.pl
Jola Szymańska Jolanta Szymańska
Czytelnia i Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 343 31 39
jszymanska@ichf.edu.pl
Jadwiga Wojnar Jadwiga Wojnar
Z-ca Kierownika; Dział Czasopism; dostępy online
tel. 343 34 22
jwojnar@ichf.edu.pl


Powrót do Strony Głównej