Biblioteka Instytutu Chemii Fizycznej PAN jest specjalistyczną biblioteką
naukową, dysponującą bogatym księgozbiorem z dziedzin: chemii , fizyki i nauk pokrewnych. Większą część zbiorów stanowi literatura
obcojęzyczna, głównie w języku angielskim.
Jesteśmy biblioteką środowiskową, otwartą dla wszystkich,
których zainteresowania pokrywają się z tematyką naszych zbiorów

Zasady korzystania z Biblioteki określa Regulamin


Księgozbiór Biblioteki obejmuje:

 • ok. 29 tys. woluminów wydawnictw zwartych (książek)
 • ok. 900 tytułow czasopism (150 prenumerowanych na bieżąco)
 • ok. 450 prac doktorskich i habilitacyjnych
 • ok. 26 tys. jednostek zbiorów specjalnych (mikrofilmy, mikrofisze, CD-romy

Informacja o zbiorach jest dostępna poprzez następujące katalogi:

 • Katalog komputerowy

  W tej chwili zawiera ok. 30 tys. rekordów bibliograficznych książek
  i czasopism. Jest połączonym katalogiem zbiorów Biblioteki
  ICHF i ICHO. Uzupełniany na bieżąco.

 • Kartkowe katalogi alfabetyczne książek i czasopism
 • Kartkowy katalog przedmiotowy książek
 • Kartkowy katalog prac doktorskich i habilitacyjnych

Ze strony Katalog Biblioteki dostępny jest już moduł czytelnika, umożliwiający wgląd do swojego konta (stan wypożyczeń) oraz zdalne zamawianie książek
i czasopism z katalogu Biblioteki.
Logowanie na Konto czytelnika:

 • Nr karty bibliotecznej: cyfry z kodu kreskowego (bez zer początkowych)
 • Hasło: 3 pierwsze litery nazwiska (bez polskich znaków) + 3 ostatnie cyfry
  z numeru karty czytelnika.Udostępnianie:

Osobom spoza Instytutu udostępnia się wszytkie materiały biblioteczne
na miejscu i wypożycza na rewers międzybiblioteczny.
Przy Bibliotece znajduje się Pracownia Ksero czynna w godzinach:
10.00 - 12.00 (poniedziałki i środy) lub 14.00 - 16.00 (wtorki, czwartki, piątki).
Telefon - Krzysztof Lendziszewski: 22 343 3447Wypożyczalnia międzybiblioteczna:

Czynna jest w godzinach pracy Biblioteki. Wypożyczalnia sprowadza na potrzeby
pracowników Instytutu różnego rodzaju wydawnictwa, których nie posiadamy
w naszych zbiorach.

Powrót do Strony Głównej