Wykaz elektronicznych baz danych
dostępnych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN


dla pracowników IChF dostęp także z zewnętrznych komputerów

Warunki licencji
  • zabrania się stosowania urządzeń do masowego, automatycznego przeszukiwania baz elektronicznych
  • zabrania się pobierania nadmiernych, nieuzasadnionych ilości artykułów oraz kompletnych numerów danego tytułu czasopisma


Nazwa bazy danych Opis bazy Dostęp
B A Z Y
Z DOSTĘPEM TESTOWYM
W tej chwili nie testujemy żadnej nowej bazy
B A Z Y
BIBLIOGRAFICZNO-ABSTRAKTOWE
Chemical Abstracts Baza (na platformie SciFinder) przygotowywana w oparciu o 1350 tytułów czasopism chemicznych i ponad 9000 innych czasopism naukowych. Zawiera poza opisami artykułów, opisy: patentów, sprawozdań z konferencji, raportów i dysertacji. Dostęp od 1907 r.
SciFinder - informacja online
z komputerów instytutowych
- 6 równoczesnych dostępów
Wejście do Bazy
(dla użytkowników zarejestrowanych)
Rejestracja
Instukcja
Web of Knowledge

Z serwera ICM

lub z serwera wydawcy
Platforma obejmuje różne bazy firmy Thomson Reuters, w tym tzw. indeksy cytowań - oferowane w pakiecie Web of Science, bazy bibliometryczne (jak Journal Citation Reports, ułatwiający dostęp do Impact Factor czasopism z Listy Filadelfijskiej.
Bazy z ICM-u obejmują lata 1996-2015, z serwera wydawcy 1975-2015 więcej
z komputerów instytutowych
Scopus Baza obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA
więcej
z komputerów instytutowych
Reaxys Jest strukturalną bazą chemiczną, łączącą dane z dotychczasowych baz: Beilstein, Gmelin i Patent Chemistry więcej dostęp z komputerów w czytelni
Bazy patentów : ESPACENET
i
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Baza patentów z ponad 80 krajów
ogólnodostępna
B A Z Y
PEŁNOTEKSTOWE
ScienceDirect(Elsevier)z serwera ICM
z serwera wydawcy
Baza zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier'a, Academic Press i Harcourt Health Science.Od 1995 r(ok. 734) więcej z komputerów instytutowych
American Chemical Society (ACS) Baza zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych American Chemical Society (34 tytuły). Dla większości tytułów dostępne są archiwa (od vol. 1). z komputerów instytutowych
American Institute of Physics (AIP) 8 tytułów z archiwami: Applied Physics Letters, Chaos, Journal of Applied Physics, Journal of Mathematical Physics, Physics of Fluids, Physics of Plasmas, Review of Scientific Instruments więcej z komputerów instytutowych
American Physical Society (APS) Wszystkie serie Physical Review: A, B, C, D, E, Physical Review Letters i Review of Modern Physics więcej z komputerów instytutowych
PROLA archiwa wszystkich serii Physical Review (od 1893 r.), Physical Review Letters (od 1958 r.) i Review of Modern Physics (od 1929 r.) z komputerów instytutowych
Ebsco Host
Pakiet 12 baz z różnych dziedzin z pełnotekstowym z dostępem do większości tytułów. Te bazy to: Academic Search Complete, Business Search complete, Regional Business News, Agricola, Helth Source-Nursing/Academic Edition, Health Source-Consimer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, Medline, ERIC, LISTA i GreenFile. więcej z komputerów instytutowych.
Baza dostepna również z komputerów domowych:
hasło dostępne u Bibliotekarza w czytelni
Institute of Physics (IoP) dostęp do 70 bieżących czasopism (w tym 6 tytułów open access) wraz z pełnymi archiwami oraz do 39 dalszych tytułów archiwalnych więcej z komputerów instytutowych.
ProQuest Ok. 2900 czasopism z dziedzin: biznes, edukacja, ochrona środowiska, nauki ścisłe, medyczne, społeczne, informatyka i telekomunikacja. Na część obowiązuje okres karencji - od miesiąca do roku. z komputerów instytutowych
Royal Society of Chemistry (RSC) Dostęp do ponad 30 bieżących czasopism i pełnych archiwów, 2 serii: Issues in Environmental Science & Technology i Specialist Periodical Reports oraz 6 baz: Analytical Abstracts, Catalysts & Catalysed Reactions,
Chemical Hazards in Industry,
Laboratory Hazards Bulletin,
Methods in Organic Synthesis,
Natural Product Updates
z komputerów instytutowych
Springer/Kluwer (SpringerLink)

Springer/Kluwer (ICM)

Połączona kolekcja ok. 1100 czasopism Springer'a (od 1995 r.) i Kluwer'a (od 1997 r.). Udostepniane na 2. serwerach (ICM I SpringerLink). więcej z komputerów instytutowych
Science
Nature
Dostęp pełnotekstowy do czasopism: Science z lat 1997-2015 i Nature z lat 2011-2015. Dodatkowy dostęp do serii: Nature Chemistry,
Nature Communications
i Nature Nanotechnology
z komputerów instytutowych
Taylor & Francis Baza oferuje dostęp do 430 tytułów z pakietu Sciences & Technology od 1997 r. z komputerów instytutowych
Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 oraz dodatkowo 2 tytuły: ChemPhysChem
i ChemElectroChem
z komputerów instytutowych
B A Z Y
P O L S K I E
Lexis Zawiera ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i inne przepisy prawne z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dzienników urzędowych oraz prawo Unii Europejskiej, orzecznictwo polskie i UE oraz inne wykładnie przepisów i szczegółowe komentarze do przepisów. hasło dostępne u Bibliotekarza w czytelni

Informator Nauki Polskiej BAZA NAUKA POLSKA - tworzona przez Ośrodek Przetwarzania Informacji od 1991 r. ogólnodostępna
Federacja Bibliotek Cyfrowych Zestawienie ponad 100 polskich bibliotek cyfrowych: uczelnianych, regionalnych i konsorcyjnych ogólnodostępna

RCIN
Multidyscypinarne repozytorium cyfrowe złożone ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych (w tym prac doktorskich obu naszych instytutów ICHF i ICHO PAN), dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 instytutów Polskiej Akademii Nauk ogólnodostępna
Polska Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych Pełne teksty polskich czasopism naukowych, takich jak: "Acta Biochimica Polonica", "Acta Clinica", "Acta Protozoologica", "Cellular & Molecular Biology Letters", "Animal Science Papers and Reports", "Kosmos". Od 2002 r., niektóre od 2000. ogólnodostępna
BAZTECH Baza zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty z około 290 tytułów polskich czasopism z zakresu inżynierii, techniki oraz w wyborze nauk ścisłych i ochrony środowiska.Od 1998 r. więcej ogólnodostępna
Bibliografia Zawartości Czasopism Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie Bibliografia Zawartości Czasopism. Od 1996 r. więcej ogólnodostępna

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych
największy w Polsce zbiór informacji o zagranicznych czasopismach znajdujących się w bibliotekach polskich (od 1980 roku). ogólnodostępna

Centralny Katalog Książek Zagranicznych lata: 1975-86
od 1987 r.
opisy książek zagranicznych znajdujących się w bibliotekach polskich współpracujących z CKKZ BN. Od 1975 r. ogólnodostępna
SYNABA informacje na temat badań naukowych prowadzonych w Polsce ogólnodostępna
SYMPO materiały pokonferencyjne gromadzone w polskich bibliotekach technicznych. Od 1980 r. ogólnodostępnaPowrót do Strony Głównej width=