Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk

ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

Tel: 22-343-2000
Fax: 22-343-3333; 22-632-5276
E-mail: ichf@ichf.edu.pl

NIP 525-000-87-55
Konto bankowe:
Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres banku: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Nazwa rachunku: Instytut Chemii Fizycznej
Numer rachunku:  47 1130 1017 0020 1470 5720 0001
Skrytka pocztowa w systemie ePUAP:
/Instytut_Chemii_Fizycznej_PAN/skrytka

UWAGA:
Pracownicy aplikujący o środki z Narodowego Centrum Nauki w systemie OSF proszeni są o umieszczanie we wniosku dedykowanego adresu skrytki w systemie ePUAP:
/Instytut_Chemii_Fizycznej_PAN/granty

Dobre praktyki naukowe są ścisle związane z fundamentalnymi zasadami rzetelności badań naukowych. Komisja do spraw etyki w nauce PAN opracowała 'Kodeks etyki pracownika naukowego' do którego lektury zachęcamy.

Jednocześnie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki opracowało 'Kodeks narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania się o fundusze na badania'  obowiązujący każdego naukowca wnioskującego o grant NCN.
9 - administracja, biblioteka, aula, stołowka
4/4a,6,7/7a - laboratoria
3 - laboratoria, warsztaty
5 - ZD Chemipan
8/8a,10/10a - IChO PAN
3 - Linegal Chemicals
>> mapa Warszawy
Warszawa 24h