Zakład Układów Złożonych i Chemicznego Przetwarzania Informacji

Kierownik Zakładu: Profesor Jerzy Górecki

Tel. + 48 (22) 343-3420
e-mail: gorecki@ichf.edu.pl
bud. 3, pok. 22

Tematyka badań:

Pracownicy i doktoranci:(Od lewej) Janusz Stafiej, Jerzy Górecki, Marek Litniewski,
Alina Ciach, Jan Szymański, Wojciech Góźdź