Zakład Procesów Elektrodowych

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Marcin Opałło
tel. + 48 (22) 343-3375, 343-3130, 343-3208,
e-mail: mopallo@ichf.edu.pl
pok. 46

Aktualna tematyka badawcza:
 • Procesy elektrodowe:
  elektrokataliza na elektrodach modyfikowanych nanocząstkami i enzymami; procesy elektrochemiczne na granicy trzech faz ciało stałe|ciecz|ciecz; procesy eletrodowe w układach mikroprzepływowych, procesy elektrodowe wodoru i jego transport w metalach.


 • Nowe materiały elektrodowe:
  elektrody modyfikowane nanocząstkami i enzymami o potencjalnym zastosowaniu w bioogniwach paliwowych; elektrody modyfikowane cieczami jonowymi; elektrosynteza materiałów na granicy trzech faz ciało stałe|ciecz|ciecz.
Hybrydowe bioogniwo tlenowo-cynkowe film

Ważniejsze publikacje:
 1. Niedziółka J., Opałło M., "Stabilising electrode/redox liquid/aqueous solution system with hydrophobic silicate film", Electrochem. Commun. 6, 475 (2004).
 2. Niedziolka. J, Rozniecka E., Stafiej J., Sirieix-Plenet J., Gaillon L., Di Caprio D., Opallo M. "Ion transfer processes at ionic liquid based redox active drop deposited on the electrode surface". Chem. Commun. 2954-2956, (2005).
 3. Rozniecka E., Shul G., Sirieix-Plenet J., Gaillon L., Opallo M. "Electroactive ceramic carbon electrode modified with ionic liquid". Electrochem. Commun. 7, 299-304, (2005).
 4. Shul G., Sirieix-Plenet J., Gaillon L., Opałło M. "Ion transfer at carbon paste electrode based on ionic liquid". Electrochem. Commun. 8, 1111-1114 (2006).
 5. Nogala W., Roźniecka E., Zawisza I., Rogalski, J., Opałło M. "Immobilization of ABTS - Laccase System in Silicate Based Electrode for Biolectrocatalytic Reduction of Dioxygen". Electrochem. Commun. 8, 1850-1854 (2006).
 6. Żółtowski P. "Analysis of electrochemical techniques for studying the diffusion of hydrogen in metals". J. Electroanal. Chem. 600, 54-62 (2007).
 7. Niedziółka J., Szot K., Marken F., Opałło M. "A porous ITO nanoparticle modified electrode for the immobilization of redox liquids". Electroanalysis 19, 155-161 (2007).
 8. Leśniewski A., Niedziółka J., Pałys B, Rizzi C, Gaillon L., Opałło M. "Electrode modified with ionic liquid covalently bonded to silicate matrix for accumulation of electroactive anions". Electrochem. Commun. 9, 2580-2584 (2007).
 9. Szot K., Niedziółka J., Rogalski J., Marken F., Opałło M. "Bioelectrocatalytic dioxygen reduction at hybrid silicate - polyallylamine film with encapsulated laccase". J. Electroanal. Chem. 612, 1-8 (2008)".
 10. MacDonald S.M., Szot K., Niedziółka J., Marken F., Opałło M. "Introducing hydrophilic carbon nanoparticles into hydrophilic sol-gel film electrodes". J. Solid State Electrochem. 12, 287-293 (2008).
Pracownicy naukowi:
Doktoranci:
  Wojciech Nogala
  Adam Leśniewski
  Wojciech Adamiak
  Katarzyna Szot
Inni:
  Kazimierz Suchomski
Adres:
  Marcin Opałło
  Institute of Physical Chemistry
  Polish Academy of Sciences
  ul. Kasprzaka 44/52
  01-224 Warszawa, POLAND
  phone (48) 22 343-3375
  fax (48) 39 120238 or (48) 22 6325276
  e-mail: mopallo@ichf.edu.pl