ZMCh'2016_01_D2 Nowak ZMCh'2016_02_W1D1F Chytrosz ZMCh'2016_03_W2 Kacka
ZMCh'2016_04_W4D3 Wojtowicz ZMCh'2016_05_ N1 Magott ZMCh'2016_06__N1_Magott
ZMCh'2016_07__N1_Magott_s ZMCh'2016_08_ N2 Mamot ZMCh'2016_09_ N3 Wrobel
ZMCh'2016_10_ sala ZMCh'2016_11_ sala ZMCh'2016_12_ sala, MO
ZMCh'2016_13_ MO ZMCh'2016_14_ MO ZMCh'2016_15_ sala X
ZMCh'2016_16_ RN, TP,X,S ZMCh'2016_17_ sala, RN ZMCh'2016_18_ X
ZMCh'2016_19_ W1D1F, Y, X ZMCh'2016_20_ D2, X, Y ZMCh'2016_21_ W4D3 Y, X
ZMCh'2016_22_ Z ZMCh'2016_23_ W1D1, MO, RN ZMCh'2016_24_ W2, MO, RN
ZMCh'2016_25_ N3, X, MO ZMCh'2016_26_ N3, RN ZMCh'2016_27_ X, MO, N2
ZMCh'2016_28_ N2 RN ZMCh'2016_29_ X-MO N1 ZMCh'2016_30_ sala N1
ZMCh'2016_31_ sala N1 ZMCh'2016_32_ laureaci ZMCh'2016_33_ D2-W1D1F-N3-N1
ZMCh'2016_34_ N1 ZMCh'2016_35_ sala ZMCh'2016_36_ MO, sala
ZMCh'2016_37_ S ZMCh'2016_38_ X, sala ZMCh'2016_39_ RN, sala
ZMCh'2016_40_ RN, sala ZMCh'2016_41_ S ZMCh'2016_42_ Y, W1D1
ZMCh'2016_43_ D2, Y ZMCh'2016_44_ MO, W1D1 ZMCh'2016_45_ MO, RN, W2
ZMCh'2016_46_ X, N3 ZMCh'2016_47_ X, MO, N2 ZMCh'2016_48_ X, MO, N1
ZMCh'2016_49_ X, N1 ZMCh'2016_50_ sala, N1 ZMCh'2016_51_ laureaci, X,MO,S,RN
ZMCh'2016_52_ N3 ZMCh'2016_53_ N2 ZMCh'2016_54_ N1
ZMCh'2016_N1
ZMCh'2016_07__N1_Magott_s_s ZMCh'2016_08_ N2 Mamot_s ZMCh'2016_09_ N3 Wrobel_s ZMCh'2016_02_W1D1F Chytrosz_s ZMCh'2016_03_W2 Kacka_s ZMCh'2016_04_W4D3 Wojtowicz_s ZMCh'2016_01_D2 Nowak_s
ZMCh'2016_19_ W1D1F, Y, X_s ZMCh'2016_20_ D2, X, Y_s ZMCh'2016_21_ W4D3 Y, X_s ZMCh'2016_23_ W1D1, MO, RN_s
ZMCh'2016_24_ W2, MO, RN_s ZMCh'2016_25_ N3, X, MO_s ZMCh'2016_26_ N3, RN_s ZMCh'2016_27_ X, MO, N2_s
ZMCh'2016_28_ N2 RN_s ZMCh'2016_29_ X-MO N1_s ZMCh'2016_34_ N1_s ZMCh'2016_42_ Y, W1D1_s
ZMCh'2016_43_ D2, Y_s ZMCh'2016_44_ MO, W1D1_s ZMCh'2016_45_ MO, RN, W2_s ZMCh'2016_46_ X, N3_s
ZMCh'2016_47_ X, MO, N2_s ZMCh'2016_48_ X, MO, N1_s ZMCh'2016_49_ X, N1_s
ZMCh'2016_10_ sala_s ZMCh'2016_11_ sala_s ZMCh'2016_12_ sala, MO_s ZMCh'2016_13_ MO_s
ZMCh'2016_14_ MO_s ZMCh'2016_15_ sala X_s ZMCh'2016_16_ RN, TP,X,S_s ZMCh'2016_17_ sala, RN_s
ZMCh'2016_22_ Z_s ZMCh'2016_30_ sala N1_s ZMCh'2016_31_ sala N1_s ZMCh'2016_35_ sala_s
ZMCh'2016_36_ MO, sala_s ZMCh'2016_37_ S_s ZMCh'2016_38_ X, sala_s ZMCh'2016_39_ RN, sala_s
ZMCh'2016_40_ RN, sala_s ZMCh'2016_41_ S_s ZMCh'2016_50_ sala, N1
Na zdjęciach: Michał Magott - I Nagroda, Adam Mamot - II Nagroda, Mateusz Wróbel - III Nagroda, Paulina Chytrosz - Wyróżnienie, Wyróżnienie Specjalne DuPont, Nagroda Finalistów, Sylwia Kącka - Wyróżnienie, Agata Wójtowicz - Wyróżnienie, Wyróżnienie Specjalne DuPont, Mikołaj Nowak - Wyróżnienie Specjalne DuPont.
Na urczystości nie był obecny Bartosz Matysiak, zdobywaca Wyróżnienia.
 
Na zdjęciu, obok laureatów Konkursu, od lewej: Andrzej Pałka, Dyrektor Generalny DuPont; Prof. Marcin Opałło, Dyrektor IChF PAN; dr hab. Izabela Madura, Wiceprzewodnicząca PTChem; Włodzimierz Soboń, DuPont; dr Tomasz Perkowski, Wiceprezes Zarządu FNP; dr hab. Robert Nowakowski, koordynator Programu ZMCh i Prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Wiceprzewodnicząca Komitetu Chemii Analitycznej PAN.