Zespoły tematyczne w IChF

 
ZESPÓŁ TEMATYCZNY 26 (ZIX-5)

Fotoelektronika Organiczna: Jedno- i wielordzeniowe kompleksy lantanowców jako emitery dla diagnostyki biomedycznej


Organic photoelectronics
  • Mgr Krzysztof Górski, asystent – doktorant
  • Mgr Karolina Kubik, asystent - doktorant
  • Dr inż. Justyna Mech-Piskorz, adiunkt