Zespoły tematyczne w IChF

 
ZESPÓŁ TEMATYCZNY 25 (ZIX-1)

Astrochemia laboratoryjna: Fotochemia, astrochemia oraz spektroskopia oscylacyjna i elektronowa cz±steczek z rodziny cyjanoacetylenów


Laboratory astrochemistry

  • Prof. dr hab. Robert Kołos., kierownik Zespołu
  • 1. Dr Thomas Custer, adiunkt
  • Dr Marcin Gronowski, specjalista
  • 3. Mgr inż. Urszula Szczepaniak. asystent-doktorant
  • Dr inż. Michał Turowski, asystent

Marcin Gronowski, Robert Kołos, Michał Turowski