Zespoły tematyczne w IChF

 
ZESPÓŁ TEMATYCZNY 21 (ZVI-N)

Badanie oddziaływań międzycz±steczkowych
metodami spektroskopowymi i mikroskopi± STM/AFM


Spectroscopic and microscopic (STM/AFM) studies
of intermolecular interactions
  • Dr hab. Robert Nowakowski, prof. nzw., kierownik Zespołu
  • Dr inż. Tomasz Jaroch, asystent
  • Mgr inż. Klaudyna Krzyżewska, asystent - doktorant
  • Dr inż. Agnieszka Maranda-Niedbała, specjalista techniczny
  • Mgr Joanna Zapała, asystent
  • Prof. dr hab. Henryk Wincel, prof. zw.