Zespoły tematyczne w IChF

 
ZESPÓŁ TEMATYCZNY 17 (ZV-5)

Chemia środowiska


Environmental Chemistry
  • Dr. Rafał Szmigielski, head of the group (ralf@ichf.edu.pl)
  • Dr. Krzysztof Rudziński, senior research fellow (kjrudz@ichf.edu.pl)
  • Dr. Dorota Staszek, postdoctoral research fellow (dorota.staszek83@gmail.com)
  • Mrs. Paulina Wach, Ph.D. candidate (paupanfilov@gmail.com)

(from left to right: Dorota Staszek, Rafał Szmigielski, Paulina Wach, Krzysztof Rudziński)