ZESPÓŁ TEMATYCZNY 16 (ZV-3)

Struktura nanokryształów i jej dynamika
wyzwalana reakcją chemiczną na powierzchni


Dynamics of nanocrystal structure induced by surface chemistry
  • Dr hab. Zbigniew Kaszkur, prof. nzw., kierownik Zespołu
  • Dr inż. Wojciech Juszczyk, specjalista
  • Dr inż. Dmytro Lisovytskiy, asystent
  • Dr Bogusław Mierzwa, gł. specjalista ds. ap.
  • Mgr Ewa Trzetrzewińska, specjalista techniczny
  • Ewa Tym, technik

Ewa Tym, Bogusław Mierzwa, Ewa Trzetrzewińska, Wojciech Juszczyk, Zbigniew Kaszkur