ZESPÓŁ TEMATYCZNY 15 (ZV-2)

Struktura a właściwości katalityczne
silnie zdyspergowanych metali na nośniku


Structure versus catalytic properties of supported highly dispersed metals
  • Prof. dr hab. Zbigniew Karpiński, kierownik Zespołu
  • Dr Magdalena Bonarowska, specjalista
  • Dr hab. inż. Andrzej Borodziński, adiunkt
  • Dr inż. Juan Colmenares, adiunkt
  • Dr inż. Piotr Kędzierzawski, specjalista
  • Dr inż. Dariusz Łomot, specjalista
  • Mgr inż. Agnieszka Magdziarz, asystent-doktorant
  • Mgr inż. Anna Mikołajczuk, asystent-doktorant
  • Dr inż. Anna Śrębowata, adiunkt

Andrzej Borodziński, Anna Mikołajczuk, Zgigniew Karpiński,
Magdalena Bonarowska, Dariusz Łomot, Juan Carlos Colmenares Q.