Zespoły tematyczne w IChF

 
ZESPÓŁ TEMATYCZNY 13 (ZVIII-G)

Fizykochemia układów złożonych


Chemical physics of complex systems