ZESPÓŁ TEMATYCZNY 9 (ZII-L)

Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne
Coordination complexes and functional materials
  • Prof. dr hab. Janusz Lewiński, prof. zw., kierownik Zespołu
  • Dr inż. Robert Balawender, asystent
  • Dr hab. Marek Cinal, adiunkt
  • Prof. dr hab. Andrzej Holas, profesor zw.
  • Dr inż. Iwona Justyniak, specjalista
  • Mgr inż. Anna Rola-Noworyta, asystent-doktorant
  • Mgr Kamil Sokołowski, asystent-doktorant
  • Mgr inż. Katarzyna Sołtys, specjalista techniczny
  • Mgr inż. Zbigniew Wróbel, asystent-doktorant
  • Dr Piotr Zarzycki, adiunkt

Kamil Sokołowski, Piotr Zarzycki, Andrzej Holas, Marek Cinal, Janusz Lewiński, Iwona Justyniak, Anna Rola-Noworyta, Zbigniew Wróbel, Katarzyna Sołtys, Stanisław Olszewski, Robert Balawender, Ehsan Barati