Zespoły tematyczne w IChF

 
ZESPÓŁ TEMATYCZNY 6 (ZII-N)

NMR ciała stałego - dynamika molekularna
i dynamika wiązania wodorowego


Solid state NMR - molecular dynamics and dynamics
of hydrogen bond research group

  • Dr hab. Piotr Bernatowicz, kierownik Zespołu
  • Dr inż. Bohdan Kamieński, specjalista techniczny
  • Dr Mariusz Pietrzak, specjalista
  • Dr Tomasz Ratajczyk, adiunkt