Zespoły tematyczne w IChF

 
ZESPÓŁ TEMATYCZNY 5 (ZIII-4)

Zachowania fazowe i dynamika w roztworach polimerów