ZESPÓŁ TEMATYCZNY 3 (ZII-2)

Krystalochemia związków inkluzyjnych


Crystallochemistry of Inclusion Compounds
  • Dr hab. Kinga Suwińska, prof. nzw., kierownik Zespołu
  • Dr Oksana Danylyuk, adiunkt
  • Dr Karolina Kędra-Królik, specjalista
  • Mgr Barbara Leśniewska, asystent-doktorant
  • Mgr Oleksandr Shkurenko, asystent.