Rada Naukowa IChF PAN w kadencji 2019-2022
Terminy posiedzeń Rady Naukowej w 2020 r.Wnioski wymagające zaopiniowania, bądź rozpatrzenia przez Radę Naukową
należy zgłaszać co najmniej 10 dni (roboczych) przed posiedzeniem

Informacje z posiedzeń
dostęp do informacji tylko dla uprawnionych, zarejestrowanych użytkowników

Komisje Rady Naukowej

24 lutego,
20 kwietnia,
15 czerwca,
5 października,
7 grudnia.
1. Prof. dr hab. Renata Bilewicz (z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej)
2. Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
3. Prof. dr hab. Ewa Bulska
4. Prof. dr hab. Alina Ciach
5. Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski         
6. Dr hab. Marcin Fiałkowski, prof. nadzw. IChF PAN
7.   Prof. dr hab. Mariusz Gajda    
8. Prof. dr hab. Piotr Garstecki     
9. Prof. dr hab. Jerzy Górecki           
10. Dr hab. Jacek Gregorowicz, prof. nadzw. IChF PAN
11. Prof. dr hab. Dorota Gryko      
12. Prof. dr hab. Robert Hołyst
13. Prof. dr hab. Aleksander Jabłoński (Przewodniczący Rady Naukowej)
14. Prof. dr hab. Sławomir Jarosz
15. Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski
16. Dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, prof. nadzw. IChF PAN  
17. Prof. dr hab. Janusz Jurczak
18. Prof. dr hab. Zbigniew Karpiński
19. Dr hab. Zbigniew Kaszkur, prof. nadzw. IChF PAN      
20. Prof. dr hab. Robert Kołos
21. Prof. dr hab. Włodzimierz Kutner
22. Prof. dr hab. Janusz Lewiński
23. Dr Adam Leśniewski
24. Dr  hab. Agnieszka Michota-Kamińska, prof. nadzw. IChF PAN
25. Dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson, prof. nadzw. IChF PAN (sekretarz
Rady Naukowej)
26. Prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski
27. Prof. dr hab. Marcin Opałło
28. Dr Jan Paczesny
29. Prof. dr hab. Violetta Patroniak
30. Prof. dr hab. Andrzej Poniewierski
31. Prof. dr hab. Adam Proń
32. Prof. dr hab. Czesław Radzewicz
33. Prof. dr hab. Joanna Sadlej
34. Prof. dr hab. Leszek Sirko
35. Mgr Jan Stępień
36. Prof. dr hab. Grażyna Stochel
37. Dr hab. Inż. Rafał Szmigielski, prof. nadzw. IChF PAN
38. Prof. dr hab. Marek Tkacz                                                 
39. Prof. dr hab. Jacek Waluk
40. Prof. dr hab. Małgorzata Witko
41. Dr Emilia Witkowska Nery
42. Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej)
43. Prof. dr hab. Daniel Wójcik