Międzynarodowe Studia Doktoranckie w IChF PAN
Propozycja studiów w Zakładzie II:
 • a PhD study involving mostly calculations for strained hydrocarbons with unusual spatial structure (H. Dodziuk)
 • Structure and NMR and UV spectra of strained cyclophanes with small bridges (H. Dodziuk).
 • Theoretical thermochemistry for radicals in the framework of TSDFT and IT, within the thermodynamic spin density functional and information theory as a tool to probing the interplay between electronic and geometric degrees of freedom in molecules and reactive systems (R. Balawender, A. Holas).
 • Prediction of the carcinogenic effect of polycyclic aromatic hydrocarbons using TSDFT reactivity indices, within the thermodynamic spin density functional and information theory as a tool to probing the interplay between electronic and geometric degrees of freedom in molecules and reactive systems (R. Balawender, A. Holas).
 • Spin transfer and relaxation in magnetic nanostructures (M. Cinal).
Propozycja studiów w Zakładzie III:
 • Samoorganizacja i tworzenie struktur uporządkowanych w układach koloidalnych i układach nanocząstek
 • Dynamiczna kontrola oddziaływań elektrostatycznych w ciekłych kryształach i układach koloidalnych
 • Mikroprzepływy - tworzenie nano- i mikrokropli i kapsuł
 • Mikrolaboratoria oparte na reakcjach wewnątrz mikrokropelek
 • Biologia systemowa - ścieżki biochemiczne
 • From nano to macroscale: motion of proteins, protein charge ladders and nanoparticles in complex liquids and diffusion limited reactions in crowded environment (grant TEAM)
Propozycja studiów w Zakładzie V
 • Catalytic removal of chlorine from environmentally harmful organic molecules (Z. Karpiński),
 • Investigation of metal-support interactions in Pd-based catalytic systems (Z. Karpiński),
 • Investigations with the polycrystalline diffractometry method and X-ray spectrometry to include highly dispersed Pd-Ni and Pd-Ag systems (Z. Kaszkur),
 • Interpretation of diffraction phenomena (XRD) and absorption (EXAFS) on nanocrystals on the basis of atomistic simulations (Z. Kaszkur),
Propozycja studiów w Zakładzie VIII
 • Liotropowe kubiczne ciekłe kryształy - od kubozomów do małych monokryształów (W. Góźdź)
 • Transformacje kształtu wieloskładnikowych membran biologicznych (W. Góźdź)
 • Symulacje komputerowe mieszanin płynów prostych w materiałach o złożonej gemetrii (W. Góźdź)
 • Phase transitions and critical phenomena in systems containing charged colloids (A. Ciach)
 • Statistical mechanics of aqueous solutions - hydrophobic and hydrophilic forces (A. Ciach)
 • Lamellar phases near chemically and/or geometrically structured surfaces (A. Ciach)
 • 'Living polymers': structure and phase equilibria in ionic and/or dipolar fluids (A. Ciach)
 • Nucleation of lyotropic liquid crystals (A. Ciach)
Propozycja studiów w Zakładzie IX
 • Plazmonika i spektroskopia pojedynczych cząsteczek stosowane do badania reakcji chemicznych
 • Fotoindukowane procesy przeniesienia ładunku
 • Astrochemia
 • Fotowoltaika
 • Chemia supramolekularna i synteza
 • Spektroskopia, fotofizyka i fotochemia w naddźwiękowych wiązkach molekularnych
 • Projektowanie, konstrukcja i zastosowania aparatury optycznej do badań metodami ultraszybkiej spektroskopii
 • Stochastic effects in far-from-equilibrium chemical systems (B. Nowakowski).
 • Stability of patterns in nonlinear two variable excitable chemical systems (A.L. Kawczyński).