Złoty Medal Chemii -
Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską

edycja 2013
LAUREACI

I miejsce / złoty medal
Michał Papaj
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Epitaksja i spektroskopia nanostruktur półprzewodnikowych z jonami kobaltu

II miejsce / medal srebrny
Adam A. Zielinski
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nowe kompleksy rutenu wykazujace własciwosci katalityczne w metatezie olefin
- synteza i analiza prostych reakcji modelowych

III miejsce / medal brązowy
Renata Kasprzyk
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Synteza i badanie właściwości nukleotydów
znakowanych pirenem w łańcuchu oligofosforanowym


Wyróżnienia
Olga A. Krysiak / Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Analiza struktury i funkcji plazmidu pOK1 wyizolowanego egzogennie z bakterii
występujących w osadzie czynnym oczyszczalni ścieków "Czajka"

Kamil Lisiecki / Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Aktywność antyprionowa pochodnych akrydyny i takryny:
badania in vitro i w drożdżach Saccharomyces cerevisiae

Ariel K. Pawłowski  / Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
Przepływowy mikrodetektor fluorescencyjny do oznaczania tlenku azotu

Anna Stefaniuk / Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
Fotogeneracja nośników ładunku w poli(N-winylokarbazolu)
domieszkowanym 2,4,7-trinitro-fluorenonem oraz tris(2-fenylopirydyną)irydu


Wyróżnienia firmy DuPont

Marek Rafał Baranowski / Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Adam Budniak / Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Renata Kasprzyk / Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wojciech Wegner / Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Finaliści Konkursu edycji 2013
2013-12-02 GK8578m 2013-12-02 GK8595m 2013-12-02 GK8604m
2013-12-02 GK8618m 2013-12-02 GK8568m 2013-12-02 GK8591m
Na zdjęciach kolejno: prof. Robert Hołyst - dyrektor IChF PAN, prof. Andrzej Kapturkiewicz - koordynator Konkursu, prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Piotr Gill - dyrektor generalny DuPont Poland.