Foto002_Zloty_Medal03 Foto002_Zloty_Medal05 Foto002_Zloty_Medal04
Foto002_Zloty_Medal01 Foto002_Zloty_Medal06 Foto002_Zloty_Medal02
Złoty Medal Chemii -
Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską

edycja 2012
LAUREACI

I miejsce / złoty medal
Tomasz J. Trzeciak
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Synteza i badanie nowej soli sodowej do zastosowań w przemyśle bateryjnym

II miejsce / medal srebrny
Krzysztof M. Borys*
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Synthesis of phenylboronic acids containing a thiol group

III miejsce / medal brązowy
Pawel Kulboka
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Elektrosorpcja wodoru w nanocząstkach palladu o kontrolowanym rozmiarze


Wyróżnienia
Marta Fiedot* / Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Osadzanie nanostruktur tlenku cynku na materiałach włókienniczych.

Maciej D. Korzyński / Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Design and synthesis optimization of bis(ß-ketiminate) ligand alkyl zinc
and alkoxy zinc derivatives and their activity in polymerization of rac-lactide.

Zofia Tomasiewicz / Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Synteza analogów kapu zawierających linkery aminokarboksylowe w obrębie reszt rybozy
- substratów do znakowania fluorescencyjnego i funkcjonalizacji nanomateriałów

Przemysław M. Wanat* / Wydzial Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Synteza analogów nukleotydów modyfikowanych w pozycji ß łańcucha trifosforanowego
grupą tiofosforanową, boranofosforanową lub selenofosforanową.
* Laureaci II edycji (2013) konkursu "Diamentowy Grant" MNiSW. Wśród laureatów także dwoje finalistów Złotego Medalu Chemii 2012 - Wiktor L. Beker  i Olga Rac.