Laboratorium Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej
 

Kierownik Laboratorium:
Dr Roman Luboradzki

Tel.: 22 343 3225
pok. 244
e-mail: rluboradzki@ichf.edu.pl

Laboratorium Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej specjalizuje się w badaniach struktury kryształów i cząsteczek metodą dyfrakcji promieni X na monokryształach substancji, prowadzi też pomiary substancji polikrystalicznych. Wyposażone jest w dwa automatyczne dyfraktometry rentgenowskie do badań monokryształów oraz dwa dyfraktometry do badań próbek proszkowych. Zespół pracowników Laboratorium posiada bogate doœwiadczenie w zakresie analizy strukturalnej związków organicznych, nieorganicznych i metaloorganicznych.

Wyposażenie:

 • Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski do badań monokryształów SuperNova wyposażony w dwa mikroźródła Nova [Cu] i Mova [Mo], detektor EOS CCD i goniometr czterokołowy w geometrii kappa. Oprogramowanie [CrystAlis] umożliwia zbieranie danych, ich obróbkę, rozwiązanie i udokładnienie struktury, oraz dodatkowo proste pomiary próbek proszkowych. Dyfraktometr wyposażony jest w przystawkę niskotemperaturową Oxford Cryostream 700 umożliwiająca pomiary w zakresie 80-400K.
 • Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski do badań monokryształów Bruker CCD wyposażony standardową lampę Mo, detektor Apex II i goniometr czterokołowy w geometrii kappa. Oprogramowanie umożliwia zbieranie danych, ich obróbkę, rozwiązanie i udokładnienie struktury. Dyfraktometr wyposażony jest w przystawkę niskotemperaturową Oxford Cryostream 700 umożliwiająca pomiary w zakresie 80-400K.
 • Dyfraktometr rentgenowski Empyrean do badań materiałów polikrystalicznych z wyposażeniem umożliwiającym pomiary w geometrii Bragga Brentano, w transmisji, pomiary w kapilarach, wyposażony w:
  • lampę rentgenowską Cu z filtrami Kbeta
  • goniometr w układzie pionowym theta-theta, stolik standartowy z obrotem próbek, zmieniacz próbek
  • zespół optyki wiązki pierwotnej - zwierciadło paraboliczne dające wiązkę równoległą dla promieniowania Cu Kalpha oraz możliwość pracy bez zwierciadła (geometria Bragg-Brentano),
  • licznik 3D - PIXcel,
  • kamera temperaturowa TTK 450 Anton-Paar (od -193°C do +450°C)
  • oprogramowanie do identyfikacji fazowej zawierające krystalograficzną bazę danych
 • Dyfraktometr rentgenowski Bruker D8 do badań materiałów polikrystalicznych z wyposażeniem umożliwiającym pomiary w geometrii Bragga Brentano, lampą rentgenowską Cu z filtrami Kbeta i licznikiem scyntylacyjnym.

  Cennik usług
  Surowy pomiar bez rozwiązania struktury500-700 PLN
  Pomiar + struktura (rozwiązanie, udokładnienie, plik .cif)1000 - 1200 PLN
  Kryształy trudne, wymagające specjalnego traktowania, nietrwałe itp.cena do uzgodnienia
     Pomiary standardowo wykonywane są w temperaturze 100 K (ale istnieje możliwość pomiaru w innej temperaturze z zakresu 80-400K)

  Dodatkowe informacje:
   
  dr Iwona Justyniak , e-mail: iwonaj@ichf.edu.pl