Laboratorium Spektroskopii NMR
Zakład II

Kierownik Laboratorium:
Dr Piotr Bernatowicz

Tel.: 22-343-3410
pok. 54 (bud. 3)
e-mail: pbernatowicz@ichf.edu.pl

Pracownia magnetycznego rezonansu jądrowego w IChF PAN została oddana do użytku w marcu 2007 r. Głównymi przesłankami do jej stworzenia były spostrzeżenia, że:
 • jednostka badawcza specjalizująca się w dziedzinie chemii fizycznej, a nie posiadająca dostępu do metody NMR jest unikatem - jeśli nie na skalę światową, to przynajmniej europejską
 • wśród wielu laboratoriów NMR działających w Polsce, tylko nieliczne posiadają "z prawdziwego zdarzenia" aparaturę do pomiarów w ciele stałym.
Laboratorium w IChF PAN jest zatem wyspecjalizowane w badaniach w ciele stałym, w możliwie rozległym zakresie temperatur, z zastosowaniem możliwie szerokiego spektrum technik pomiarowych. W laboratorium znajdują się 2 magnesy nadprzewodzące typu "wide-bore" o indukcji pola magnetycznego 11.74 oraz 7.04 T (w żargonie NMR odpowiednio 500 i 300 MHz).

Magnes 500 MHz - konfiguracja akcesoriów:
 • sonda 3-kanałowa CP/MAS 4 mm pracująca w zakresie temperatur 130-420 K i w zakresie częstotliwości odpowiadającemu izotopom 15N-31P
 • sonda 2-kanałowa CP/MAS 2.5 mm pracująca w zakresie temperatur 200-370 K i w zakresie częstotliwości odpowiadającemu izotopom 15N-31P
 • sonda statyczna jednokanałowa do eksperymentów typu wideline pracująca w zakresie temperatur od 10 K, wyposażona w goniometr do pomiaru monokryształów, dedykowana do częstości izotopu 1H
 • sonda statyczna jednokanałowa do eksperymentów typu wideline pracująca w zakresie temperatur od 10 K, wyposażona w goniometr do pomiaru monokryształów; zakres częstości odpowiadający izotopom 89Y-31P
 • 3 kanały częstości radiowej o mocach odpowiednio 1000, 1000 i 500 W
 • osprzęt do pracy w obniżonych temperaturach (dewary, wymiennik ciepła itp.) pozwalający na chłodzenie próbki nieprzerwanie przez wiele dni.

Magnes 300 MHz - konfiguracja akcesoriów:
 • sonda 2-kanałowa CP/MAS 4 mm pracująca w zakresie temperatur 170-420 K i w zakresie czętotliwości odpowiadającemu izotopom 15N-31P
 • zestaw do mikroobrazowania składający się z trzech wzmacniaczy gradientowych, sondy jednokanałowej pracującej przy częstości 1H oraz 3 wkładek pozwalających na obrazowanie próbek o rozmiarach do 25 mm
 • 2 kanały częstości radiowej o mocach odpowiednio 300 i 100 W
 • osprzęt do pracy w obniżonych temperaturach (dewary, wymiennik ciepła itp.) pozwalający na chłodzenie próbki nieprzerwanie przez wiele dni.

Laboratorium wykonuje pomiary zarówno dla badaczy z IChF PAN jak i spoza Instytutu. Osoby zainteresowane pomiarami usługowymi lub współpracą prosimy o kontakt:

Laboratorium NMR
Instytut Chemii Fizycznej PAN
ul.Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel. +48 22 3433410
e-mail:dr Piotr Bernatowicz, dr Bohdan Kamieński, dr Mariusz Pietrzak