Laboratorium Analizy Chromatograficznej
Zakład II
Kierownik:
dr inż. Monika Asztemborska

Tel.: +48 (22) 343-3296
e-mail: msztemborska@ichf.edu.pl
Bud. 7, pok. 244b

W Specjalistycznym Laboratorium Analizy Chromatograficznej zajmujemy się analizą składu skomplikowanych mieszanin różnego typu izomerów w tym enancjomerów np.:
  • Określano skład węglowodorów terpenowych w olejkach eterycznych (okazało się, że skład ilościowy i jakościowy enancjomerów produkowanych przez rośliny zależy zarówno od czynnikow genetycznych jak i środowiska, w którym roślina wzrasta).
  • Badano skład enancjomeryczny lekarstw pochodzenia naturalnego stosowanych w chorobach nerek i wątroby (wykazano duże różnice pomiędzy składem enancjomerycznym badanych leków).
  • Opracowano metodę chromatografii mikropreparatywnej, która pozwala uzyskiwać pojedyncze enancjomery wysokiej czystości (np. (-) kamfen o czystości 94%).
  • Opracowano metody kontroli czystości enancjomerycznej leków chiralnych (np. bromofosfamidu i jego metabolitów oraz linezolidu).
W naszych badaniach zajmujemy się również badaniem fizykochemicznych właściwości kompleksów supramolekularnych (wyznaczanie stałych trwałości, stechiometrii, funkcji termodynamicznych).


Aparatura i sprzęt:


Chromatografia gazowa:
Dwa chromatografy gazowe firmy Hewlett- Packard z detektorami FID. Kolumny kapilarne i klasyczne z cyklodekstrynami i ich pochodnymi.

Chromatografia cieczowa:
Laboratorium posiada nowoczesny chromatograf firmy Waters z autosamplerem i detektorem UV-Vis. Do analizy enancjomerów wykorzystujemy układy z chiralną fazą ruchoma. Na wyposażeniu są również pompy firmy Knauer oraz detektory: RI i polarymetryczny. Do analizy enancjomerów wykorzystujemy układy z chiralną fazą ruchomą. Jako selektory chiralne stosujemy α-, β-, γ- cyklodekstryny oraz ich pochodne. Dysponujemy również chiralnymi kolumnami ze związanymi kowalencyjnie cyklodekstrynami, jak również kolumny polisacharydowe.

Elektroforeza kapilarna:
Na wyposażeniu laboratorium są aparaty do elektroforezy kapilarnej P/ACE MDQ Beckman Coulter oraz firmy Thermo Separation.