W dniach 25-26.10.2012 IChFPAN uczestniczył w 8 Targach Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji TECHNICON INNOWACJE 2012 w Gdańsku w ramach grantu Nobleese.  W konkursie INNOWACJE 2012 Instytut  otrzymał następujące nagrody:
* srebrny medal za pochodne bis (2,2' - bitienylo)metanu, molekularnie wydrukowany polimer utworzony za pomocą polimeryzacji pochodnych bis (2,2'-bitienylo)metanu i zastosowanie warstwy tego polimeru do selektywnego oznaczania i uwalniania adrenaliny
(projekt z grupy prof. Kutnera), oraz
* wyróżnienie za sposób zabezpieczania powierzchni kanałów mikroprzepływowych przed działaniem rozpuszczalników organicznych (projekt z grupy prof. Garsteckiego).
Raport