>>> Popularyzacja nauki w IChF
 
Radio, Telewizja, Internet
Wywiady, rozmowy z pracownikami IChF PAN