Radio, Telewizja, Internet
Wywiady, rozmowy z pracownikami IChF PAN